Що таке Якобінець, визначення слова.

Якобінець


Якобінець нця, ч. 1. Представник революційно-демократичиих шарів французької буржуазної револю­ції кінця XVIII ст.; член якобінського клубу. Якобінці 1793 року були представниками найреволюційнішого класу XVIII століття, міської й сільської бідноти (Ленін, 32, 1973, 298); Робесп єр, вождь якобінців, дя­кував Жан-Жаку Руссо за те, що той навчив його пізна­вати самого себе (Тич., III, 1957, 216).
2. перен., заст. Людина революційних, лівих полі­тичних переконань; вільнодумець. Батько мій, та й дід по матері, були, як майже всі освітніші росіяни по­чатку XIX в., скорше всього якобінцями, держались якоїсь мішанини республіканства з цезаризмом (Драг., II, 1970, 152); — Крамольники і якобінці довели до того, що наші кріпаки стали голови піднімати (Рибак, По­милка.., 1956, 143).


Словник української мови онлайн: Якобінець


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я