Що таке Євангеліє, визначення слова.

Євангеліє


Євангеліє я, с. 1. Частина біблії (головна частина Нового завіту), в якій вміщено легенди про життя та повчання міфічного Ісуса Христа і яка є основою хри­стиянської релігії. Поки донесли [покійника] до церкви, то аж дванадцять разів застановлялися читати єван­гелія (Кв.-Осн., II, 1956, 97); Прийшов він [свя­щеник] у чорній рясі з евангелієм у руці (Скл., Свято­слав, 1959, 55).
2. перен., ірон. Книга, в якій викладені основні прин­ципи, правила чого-побудь.


Словник української мови онлайн: Євангеліє


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я