Що таке Ідеалізм, визначення слова.

Ідеалізм


Ідеалізм у, ч. 1. Реакційний, антинауковий на прям у філософії, який на противагу матеріалізмові хибно вважає ідею, дух, свідомість первісним, а при­роду, буття, матерію — вторинним. Діалектичному ма­теріалізмові протистоять метафізика та ідеалізм (Деклар. наради.., 1957, 14); Боротьба матеріалізму та ідеалізму відбувається також у галузі історії, політич­ної економії, юриспруденції та інших суспільних наук (Ком. Укр., 10, 1966, 36).
2. Схильність безкорисливо служити будь-якій спра­ві, відданість високим моральним ідеалам. «Рай і По­ступ» мені дуже сподобався,— факти все відомі, але зложені докупи зручно і стисло і освічені ідеєю, яка за­певне., «просвітителям народа» здається новою, тим просвітителям, що хотять житіями святих підіймати ідеалізм (Л. Укр., V, 1956, 149).
3. Схильність до ідеалізації дійсності. Чи не в це антимарксистське перебільшування значення окремих осіб, інтелігентський ідеалізм? (Еллан, II, 1958, 277).


Словник української мови онлайн: Ідеалізм


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я