Що таке Ідея, визначення слова.

Ідея


Ідея і, ж. 1. Поняття, уявлення, що відбивають дійс­ність у свідомості людини та виражають ставлення її до навколишнього світу. [З а г р а н и ч н и й політик:] Наші слова зробилися символами ідей, абстрактів, логіч­них процесів, а не чуття (Фр., IV, 1950, 35); Ідея краси.
Д Абсолютна ідея див. абсолютний.
Основний принцип світогляду; переконання. На його [І. Франка] творах, в його ідеях виховалось уже ціле покоління (Коцюб., III, 1956, 35); Про москвофільську партію нічого й казати,— хто би там став у неї по­ступових ідей шукати (Л. Укр., V, 1956, 46); Ленінські ідеї, творчий, революційний дух ленінізму переможно крокують по земній кулі (Ком. Укр., 7, 1963, 70).
Думка про що-небудь, міркування з приводу чогось. — Мені здається, що система вогню з кількох мінометів, яку ми застосовували досі для траншей такого типу, може при деяких корективах давати набагато кращі наслідки.. — / почав [Брянський] розвивати свої ідеї (Гончар, III, 1959, 62); Ідеї миру глибоко оволоділи ба­гатьма народами світу (Наука.., 2, 1960, 7); ;/ Задум, план, намір. Раптом він скочив на ноги. Блиснула щас­лива ідея (Коцюб., І, 1955, 409); Ідея була проста. На заводі про всяк випадок є недоторканний запас води. Насос подаватиме відти воду в бак (Трубл., І, 1955, 136).
Основна думка, що визначає зміст твору. Я знає одного поета, що склав собі афоризм: «Гарна рима — погибель для ідеї» (Л. Укр., V, 1956, 73); Ідея художнього твору — це головна думка про життєві явища, що їх змальовано в творі, остаточний висновок, до якого при­водить читача художній твір (Укр. літ., 8, 1957, 41).


Словник української мови онлайн: Ідея


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я