Що таке Ізомери, визначення слова.

Ізомери


Ізомери ів, мн. (одн. ізомер, у, ч.). Хімічні сполу­ки, що мають однаковий склад і молекулярну вагу, але відрізняються одна від одної будовою та фізико-хіміч-ними властивостями. Із збільшенням числа атомів у мо­лекулах насичених вуглеводів виявляється ще одна якісна особливість — виникнення дедалі більшого числа ізоме­рів (Заг. хімія, 1955, 420).


Словник української мови онлайн: Ізомери


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я