Що таке Іконографія, визначення слова.

Іконографія


Іконографія і, ж. 1. Опис і вивчення різноманіт­них зображень певної особи, події, сюжету тощо в творах живопису й скульптури. Для граверного мистецтва другої половини XVII cm. характерні нові риси, які проявлялися в тому, що гравюра поступово відходить від застарілих прийомів іконографії (Іст. УРСР, 1. 1953, 305).
2. збірн. Сукупність таких зображень. Незвичний для іконографії Шевченка портрет (з бородою), виконаний І. Кавалерідзе (Мист., З, 1964, 22).


Словник української мови онлайн: Іконографія


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я