Що таке Ілюструвати, визначення слова.

Ілюструвати


Ілюструвати ую, уєш, недок. і док., перех. 1. Ство­рювати до тексту малюнки, що супроводять виклад, пояснюють зміст твору. Я вам яскраво намалюю цю ма­шину. Правда, це міг би зробити й художник, який ілюструватиме цю книжку (Донч., VI, 1957, 67); Ілюструючи фольклорні матеріали В. Гнатюка в 1918 — 1922 роках, вона [Кульчицька] захопилася фантасти­кою народної міфології (Вітч., 4, 1964, 176).
перен. Наочно пояснювати, розкривати, потвер­джувати що-небудь за допомогою малюнків, прикладів і т. ін. Кілька свят та неділь викладав він своїм слухачам українську історію, ілюструючи її кобзарськими думами та деякими поетичними творами українських авторів (Гр., II, 1963, 79); Цю бесіду [про виникнення пісні] слід ілюструвати цікавими репродукціями з картин художників (Нар. тв. та етн., 4, 1966, 87); // Бути ілюст­рацією (у 3 знач.). Саме проти дверей над столом., при-ходиться фреска, що ілюструє міф про Адоніса та Вене-ру (Л. Укр., II, 1951, 385); Ліза не любить Кіхани. Він переконався. Вся довга історія, що її розповіла вона, лише ілюструвала факт (Ю. Янов., І, 1958, 188).
перен. Зображати яку-небудь тему, ідею тощо в музичному творі; супроводити музикою.


Словник української мови онлайн: Ілюструвати


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я