Що таке Імажиніст, визначення слова.

Імажиніст


Імажиніст а, ч. Послідовник, прибічник імажи­нізму. В буржуазній літературі епохи імперіалізму виникло ряд течій, що мали занепадницький харак­тер, — символісти, імажиністи, декаденти всіх мастей (Рад. літ-во, 1, 1958, 26).


Словник української мови онлайн: Імажиніст


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я