Що таке Інвестиція, визначення слова.

Інвестиція


Інвестиція і, ж., ек. 1. Дія за знач, інвестувати.
2. Вкладений (інвестований) капітал; вкладення, вклад. Протягом семирічки державні вкладення досяг­нуть двох трильйонів карбованців, що майже дорівнюва­тиме всім інвестиціям за попередні сорок один рік існу­вання Радянської влади (Ком. Укр., 7, 1960, 63).


Словник української мови онлайн: Інвестиція


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я