Що таке Індекс, визначення слова.

Індекс


Індекс у, ч. 1. Покажчик, список, перелік чого-небудь. Індекс товарів.
ек. Цифровий показник, який у процентах ви­ражає послідовні зміни якого-небудь економічного явища. Індекс продуктивності праці.
спец. Умовне позначення, здебільшого сполучення чисел або літер, що вживається в бібліотечній класи­фікації книжкових розділів.
мат. Числовий або літерний покажчик, що най­частіше пишеться внизу літери або цифри математичного виразу для відрізнений його від іншого (напр., а2, хп).


Словник української мови онлайн: Індекс


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я