Головна Головна -> Тлумачний словник -> Індивідуальність

Що таке Індивідуальність, визначення слова.

Індивідуальність


Індивідуальність ності, ж. 1. тільки одн. Сукупність психічних властивостей, характерних рис і досвіду кожної особистості, що відрізняють її від інших індивідуумів. Павло Тичина — поет з яскраво вираже­ною творчою індивідуальністю (Іст. укр. літ., II, 1956, 377); Бучма — артист неповторної яскравої індиві­дуальності (Літ. газ., 5.IV 1951, 3).
2. Людина як носій індивідуальних властивостей, певних характерних ознак і рис; особистість. Ба­гатство, різноманітність творчих індивідуальнос­тей, глибина реалізму — свідчення величі української літератури (Іст. укр. літ., І, 1954, 367); Багатогран­не життя цієї великої російської індивідуальності [М. Горького] пройшло в складних глибоко повчальних умовах (Ле, В снопі.., 1960, 310).


Словник української мови онлайн: Індивідуальність


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я