Що таке Інспектор, визначення слова.

Інспектор


Інспектор а, ч. 1. Посадова особа в державних установах, на підприємствах, у громадських організа­ціях, що здійснює нагляд і контроль за правильністю їх дій, виконанням законів, інструкцій, постанов, ухвал і т. ін. Йосип Іванович разом з другим інспектором якос­ті, Миргородським, вийшли, нарешті, в поле перевірити якість роботи (Панч, В дорозі, 1959, 220); Якось на урок зайшов інспектор (Донч., V, 1957, 293); Фінансовий інспектор; Інспектор охорони праці.
2. У чоловічих навчальних закладах дореволю­ційної Росії — представник адміністрації, помічник директора в навчальній і виховній роботі. — За лю­лечку і тютюнець завтра у інспектора побалакає­мо (Мирний, І, 1954, 336); Губернатор запропонував інспекторові., звільнити мене. Інспектор взяв мене на свою відповідальність і перевів до Богуслава.., в двокласову [двокласну) школу за вчителя (Вас, IV, 1960, 34).


Словник української мови онлайн: Інспектор


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я