Що таке Інфантилізм, визначення слова.

Інфантилізм


Інфантилізм у, ч. 1. мед. Хвороблива недорозви­неність організму, що виявляється в збереженні в дорос­лому віці фізичної будови або рис характеру дитини.
2. перен. Підроблювання під рівень розумового роз­витку дитини. До дитячої літератури треба ставити особливо суворі вимоги, тут потрібна прискіплива критика, яка не зносить і духу легкодумного інфан­тилізму й сірості (Літ. Укр., 4.ХІІ 1962, 2).


Словник української мови онлайн: Інфантилізм


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я