Що таке Іонізація, визначення слова.

Іонізація


Іонізація ї, ж. 1. фіз. Перетворення електрично нейтральних частинок середовища в електрично заря­джені. Процес іонізації полягає в електричній взаємодії заряджених частинок — альфа та бета — з електроном на оболонці атома або молекули речовини, через яку пролітає частинка (Знання.., 7, 1967, 22); Іонізацію викликає багато причин, з яких головними є радіоактив­ність повітря й грунту, космічне проміння, сильний вітер, водяний пил, сонячне світло, вогонь, деякі росли­ни, ..високовольтні установки (рентгенівські й фізіо­терапевтичні апарати) (Наука.., 4, 1961, 48).
2. мед. Уведення в організм лікувальних речовин за допомогою іонів, збуджуваних електричним струмом у цих речовинах.


Словник української мови онлайн: Іонізація


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я