Головна Головна -> Тлумачний словник -> Ірраціональний

Що таке Ірраціональний, визначення слова.

Ірраціональний


Ірраціональний а, е. 1. філос. Якого не можна збагнути розумом; незбагненний. В літературі та мистецтві в той час [у перші роки Радянської вла­ди] панувала теорія «мистецтва для мистецтва», про­повідувались погляди про «ірраціональну» суть мистецт­ва, його інтуїтивний характер (Розв. науки в УРСР.., 1957, 10); — Я відчував себе персонажем якогось нісе­нітного роману, в якому діють лише люди з ірраціо­нальною психікою (Шовк., Інженери, 1956, 191)
2 мат. Непорівнянний з одиницею та з будь-якою частиною її і який через те не може бути виражений ні цілим числом, ні дробом Десятковий нескінченний не­періодичний дріб називається ірраціональним числом (Алг., II, 1957, 8); На введенні в математику поняття ірраціонального числа розвиток поняття числа не зупи­нився (Вісник АН, 11, 1953, 34)


Словник української мови онлайн: Ірраціональний


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я