Що таке Історично, визначення слова.

Історично


Історично присл. 1. У процесі розвитку, зміни чого-небудь. У 1935 р. партія й уряд прийняли генераль­ний план реконструкції Москви, за яким зберігалось радіально-кільцеве планування міста, що склалося істо­рично (Ек. геогр. СРСР, 1957, 126); Оскільки поняття стилю творилося історично і змінювалося в часі, то ми й зараз вживаємо його для означення сумарного стилю мистецтва певної епохи (Рад. літ-во, 1, 1961, 25).
Будучи зумовленим історією (у 1, 2 знач.). Пере­хід від соціалізму до комунізму є закономірний, істо­рично неминучий процес (Наука.., З, 1959, 1); Ці зав­дання [побудова стрункої системи світового господар­ства, знищення класів і т. ін.].. виконати може лише історично покликаний до цього клас — пролетаріат (Еллан, II, 1958, 93).
Спираючись на історію (у 1—3 знач.). Ми, на­щадки, підходимо до оцінки діяльності Плеханова стро­го історично (Рад. Укр., 11.XII 1956, 3); Історично доведено, що класика була й залишається тим грунтом, на якому виникла, розвивалася і продовжує розвиватися кожна національна драматургія (Мист., 1, 1966, 8).


Словник української мови онлайн: Історично


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я