Що таке Історіографія, визначення слова.

Історіографія


Історіографія ї, ж. 1. Наука, що вивчає розви­ток і нагромадження знань з історії суспільства, а також історичні джерела. Історіографія., розвивається під впливом інтернаціональних шкіл і метод (Фр., XVI, 1955, 385); Одним з важливих завдань радянської істо­ріографії є висвітлення історії Запорізької Січі (Розв. науки в УРСР.., 1957, 45).
2. Сукупність історичних творів, що стосуються певного періоду або якої-небудь проблеми; історична бібліографія. Історіографія «Слова о полку Ігоревім».


Словник української мови онлайн: Історіографія


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я