Що таке Істотний, визначення слова.

Істотний


Істотний а, е. 1. Який становить суть або стосу­ється суті чого-небудь; дуже важливий, значний, ваго­мий. Проблема подолання істотних відмінностей між містом і селом постала перед нами як одне з невідклад­них завдань (Ком. Укр., 12, 1959, 32); Істотною озна­кою предмета називається та ознака, яка відбиває корінну, найбільш важливу властивість предмета (Ло­гіка, 1953, 19); Наші критики і літературознавці у великому боргу перед літературою, істотні елементи якої — стиль, форма, мова — залишаються поза їх увагою (Рильський, III, 1956, 72).
2. заст. Дійсний, реальний, справжній. На обличчя істотний Степан, але не він (Сл. Гр.).


Словник української мови онлайн: Істотний


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я