Головна Головна -> Тлумачний словник -> Б -> терміни і значення
Б | Сторінка 6

Б


Б

Бебехнути

Бебехнутися

Бебряний

Бевзень

Бёвка

Бёвкання

Бевкати

Бевкнути

Бегемот

Бедлам

Бедратий

Бедро

Бедуїн

Бедуїни

Бедуїнка

Бедуїнський

Беж

Бежевий

Без

Безаварійний

Безаварійність

Безалкогольний

Безапеляційний

Безапеляційність

Безафіксний

Безбарвність

Безбатченко

Бёзбач

Бёзбаш

Безбережний

Безбережність

Безбілетний

Безбілковий

Безбожниця

Безбожність

Безболісність

Безбородий

Безбоязний

Безбоязність

Безбровий

Безбуржуазність

Безбурний

Безверхий

Безвиглядний

Безвиглядність

Безвиглядно

Безвиїзний

Безвиїзно

Безвинний

Безвинність

Безвиразність

Безвихіддя

Безвихідність

Безвихідь

Безвіддя

Безвідлучний

Безвідмовний

Безвідмовність

Безвідмовно

Безвідносний

Безвідносність

Безвідповідальний

Безвідрадісний

Безвідрадісність

Безвідрадісно

Безвідрадний

Безвідрадність

Безвідрадно

Безвідривний

Безвікий

Безвілля

Безвільний

Безвільність

Безвільно

Безвірний

Безвірник

Безвірницький

Безвірниця

Безвісний

Безвісність

Безвісти

Безвість

Безвітрий

Безвітря

Безвітряний

Безвітряність

Безвітряно

Безвічний

Безвйгідний

Безвладдя

Безвладний

Безводдя

Безволля

Безволосий

Безвольний

Безвольність

Безвстйдний

Безвстйдник

Безвстйдниця

Безвстйдність

Безвусий

Безвухий

Безгласний

Безглуздя

Безголосний

Безголосся

Безгомінний

Безгоміння

Безгомінь

Безгосподарний

Безгосподарність

Безготівковий

Безграмотний

Безграмотність

Безгріховний

Безгрішний

Безгрішний

Безгрішність

Безгрішшя

Безгрошевий

Безгрошовий

Безгрошовість

Безгрунтовий

Безгрунтовний

Безгрунтовність

Безгучний

Безгучність

Бездарний

Бездарність

Бездержавний

Бездефіцитний

Бездефіцитність

Бездимний

Бездимність

Бездиханний

Безділля

Бездільний

Бездільний

Бездільник

Бездітність

Бездіяльність

Бездовідний

Бездовідність

Бездоганність

Бездоглядний

Бездоглядність

Бездоказовий

Бездоказовість

Бездокументний

Бездолець