Головна Головна -> Тлумачний словник -> Д -> терміни і значення
Д | Сторінка 9

Д


Д

Дитсанаторій

Дитя

Дитясла

Дитятко

Дитятонько

Дитяточко

Дитячість

Диференціал

Диференціальний

Диференціація

Диференційованість

Диференціювання

Диференціювати

Диференціюватися

Дифірамбічний

Дифосген

Дифракційний

Дифракція

Дифтерит

Дифтеритний

Дифтерійний

Дифтерія

Дифтонг

Дифтонгізація

Дифтонгічний

Дифузійний

Дифузія

Дифузний

Дифузор

Дифундувати

Дихавйця

Дихавйчний

Дихальний

Дихальце

Дихання

Дихаючий

Дихотомічний

Дихотомія

Дихроїзм

Дичавина

Дичіти

Дичка

Дичковий

Дичок

Дишельний

Дишловий

Диявол

Дияволеня

Дияволиця

Дияволка

Диякон

Диякониха

Дияконський

Діабаз

Діабазовий

Діабетик

Діагноз

Діагност

Діагностик

Діагностика

Діагностування

Діагностувати

Діагностуватися

Діагоналевий

Діагональ

Діагональний

Діагонально

Діаграма

Діаграмний

Діакритичний

Діалект

Діалектальний

Діалектизм

Діалектик

Діалектика

Діалектико-матеріалістйчний

Діалектний

Діалектографічний

Діалектографія

Діалектолог

Діалектологічний

Діалектологія

Діаліз

Діалог

Діалогізація

Діалогічний

Діамагнетизм

Діамагнітний

Діамант

Діамантовий

Діамат

Діаметральний

Діамофос

Діапазон

Діапауза

Діапозитив

Діапозитивний

Діастаз

Діастаза

Діастола

Діатез

Діатермічний

Діатермія

Діатоміт

Діатомовий

Діатоніка

Діатонічний

Діафільм

Діафрагмовий

Діахронічний

Діахронія

Дібраний

Дібрати

Дібратися

Діброва

Дібровка

Дібровний

Дібровонька

Діва

Дівати

Діватися

Діваха

Дівер

Діверка

Діверко

Дівизна

Дівич

Дівич-вечір

Дівонька

Дівоцтво

Дівоцький

Дівочий

Дівочити

Дівочитися

Дівочка

Дівування

Дівуваннячко

Дівувати

Дівуля

Дівча

Дівчата

Дівчатонько

Дівчачий

Дівчачур

Дівчина

Дівчинка

Дівчинонька

Дівчище

Дігтяр

Дігтярний