Головна Головна -> Тлумачний словник -> О -> терміни і значення
О | Сторінка 22

О


О

Оклеювати

Оклигати

Оклигувати

Оклик

Окликаний

Окликання

Окликнути

Окликнутий

Окликнутися

Оклинцьовувати

Оклипцювати

Окличний

Окліодований

Оклйчник

Оклюдувати

Оклюдувлтися

Оклюзія

Оклякати

Окляклий

Оклякнути

Око

Окований

Оковита

Оковйрно

Оковування

Окозамилювання

Окозамилювач

Окозамилювачка

Окозамйлювацький

Окоифузити

Окоііійтися

Околений

Околити

Околичка

Околичний

Околиш

Околишній

Околіт

Околія

Околїти

Околодок

Околотина

Околотований

Околотування

Околотувати

Окольництво

Окольничий

Околяса

Околясом

Окомірний

Оконом

Окономія

Оконтуреішй

Оконтурення

Оконтурити

Оконтурований

Оконтуровка

Оконтурювати

Оконтурюватися

Оконфузитися

Окоп

Окопаний

Окопати

Окопатися

Окопець

Окопище

Окопііик

Окопування

Окопувати

Окопуватися

Окоренйтися

Окоренковий

Окоренкуватий

Окорований

Окоровувати

Окорувальний

Окорувати

Окостенілий

Окостеніння

Окостеніти

Окостуватий

Окотитися

Окочуватися

Окрадати

Окраєць

Окраїна

Окрайка

Окрайчик

Окрасити

Окраска

Окрасти

Окрашатися

Окрашений

Окрвиконком

Окремість

Окремішіїій

Окремішність

Окрёмшшьо

Окресленість

Окреслити

Окреслитися

Окривати

Окриватися

Окривджати

Окривджений

Окривдити

Окривіти

Окрикати

Окрилатіти

Окрилений

Окриленість

Окрилення

Окрилити

Окрилитися

Окрилювати

Окрилюватися

Окрилюючий

Окрилятися

Окриляючий

Окристалізувати

Окристалізуватися

Окрити

Окритий

Окритися

Окричати

Окріл

Окрім

Окрйвджуваний

Окрйвджувати

Окрйкнути

Окрйкувати

Окрйчувати

Окролитися

Окромііий

Окромішній

Окропити

Окропитися

Окроплений

Окроплювати

Окроплюватися

Окроплятися

Округа

Округи

Округлений

Округлення

Округлий

Округлити

Округлитися

Округлість

Округлювання