Головна Головна -> Тлумачний словник -> П -> терміни і значення
П | Сторінка 10

П


П

Перебракований

Перебраковка

Перебраковуватися

Перебраковуватй

Перебракувати

Перебрати

Перебратися

Перебрести

Перебреха

Перебрехати

Перебрід

Перебрідати

Перебріхуватися

Переброджувати

Перебродити

Перебруднити

Перебруднювати

Перебруковування

Перебруковувати

Перебрукування

Перебрукувати

Перебування

Перебудити

Перебудова

Перебудований

Перебудовування

Перебудовуватися

Перебудування

Перебудувати

Перебудуватися

Перебулий

Перебунтувати

Перебунтуватися

Перебути

Перебути

Перебути

Перебутий

Перебутий

Перебутися

Перебутися

Перебушувати

Перевага

Переваги-ваги

Переважать

Переважаючий

Переважити

Переважити

Переважитися

Переважний

Переважування

Перевал

Перевалистий

Перевалити

Перевалитися

Перевалка

Перевалочний

Перевалькуватий

Перевальний

Перевальнії

Перевальці

Перевальця

Перевалювання

Перевалювати

Перевалювати

Перевалюватися

Переваляти

Перевалятися

Перевантажений

Перевантаженість

Перевантажувальний

Перевантажування

Перевантажуватися

Перевантажувач

Переварити

Переваритися

Переварювання

Переварювати

Переварюватися

Перёвдяг

Перевдягати

Перевдягатися

Перевдягнути

Перевдягнутий

Перевдягнутися

Перевдягти

Перевдягтися

Перевезений

Перевезення

Перевезти

Перевезтися

Перевернений

Перевернути

Перевернутися

Переверстаний

Переверстати

Перевёрстка

Переверстування

Переверстувати

Переверстуватися

Перёверт

Перевертання

Переверти

Перевертіти

Перевертітися

Перевертом

Перевершати

Перевершити

Перевесельце

Перевесник

Перевесниця

Перевести

Перевестися

Перевзування

Перевзувати

Перевзуватися

Перевзути

Перевзутий

Перевзутися

Перевибирати

Перевибиратися

Перевибори

Перевиборний

Перевивання

Перевивка

Перевидавання

Перевидавати

Перевидаватися

Перевиданий

Перевидати

Перевиконаний

Перевиконати

Перевиконування

Перевиконувати

Перевиконуватися

Перевипробовувати

Перевипробувати

Перевиробити

Перевироблювати

Перевиробляти

Перевиробництво

Перевисання

Перевислий

Перевиснути

Перевити

Перевитися

Перевиторг

Перевитрата

Перевитратити

Перевитрачання

Перевитрачати