Головна Головна -> Тлумачний словник -> Т -> терміни і значення
Т | Сторінка 4

Т


Т

Театрознавство

Театрознавчий

Театроман

Театроманія

Тевкати

Тевтон

Тевтонець

Тевтони

Тевтонка

Тевтонський

Тевтонці

Тезаврований

Тезаврування

Тезаврувати

Тезаурус

Тезис

Тезисний

Тезований

Тезовий

Тезоіменитство

Тезувати

Теїзм

Теїн

Теїст

Теїстичний

Теїстка

Тейлоризм

Текінка

Текінці

Текстиль

Текстильний

Текстильниця

Текстівка

Текстовий

Текстовініт

Текстовінітовий

Текстоліт

Текстолітовий

Текстолог

Текстологічний

Текстологічно

Текстуальний

Текстуально

Текстурний

Тектоніка

Текучий

Текучка

Телеавтоматика

Телеательє

Телевимірювальний

Телевізійник

Телевізор

Телевізорний

Телегенічний

Телеглядач

Телеграма

Телеграмка

Телеграфіст

Телеграфістка

Телеграфічний

Телеграфно

Телеграфування

Телеграфувати

Телекіно

Телеметр

Телеметрія

Телемеханізація

Телемовлення

Теленка

Теленомус

Телень

Телень-телень

Теленькання

Теленькати

Телеозавр

Телеологічний

Телеологія

Телеп

Телепат

Телепати

Телепатися

Телепатичний

Телепатія

Телепень

Телепередавач

Телепнути

Телеприймач

Телескоп

Телескопічний

Телескопія

Телескопний

Телестудія

Телесуватися

Телетайп

Телетайпіст

Телетайпістка

Телеустановка

Телефонізування

Телефонізуватися

Телефоністка

Телефонія

Телефонограма

Телефонування

Телефонувати

Телёхнути

Телецентр

Телитися

Телиця

Теличка

Теліжитися

Теліжка

Телімбатися

Теліп

Теліпати

Теліпатися

Телур

Телуристий

Телуричний

Телурій

Телуровий

Тельбатий

Тельбух

Тельбухатий

Тельбухи

Тельбухуватий

Тельбушити

Тельбушіння

Тельбушок

Тельмом

Тельфер

Тельферний

Телющитися

Телятко

Телятник

Телятниця

Теляточко

Тематизм

Тематика

Тематично

Тембральний

Тембрально

Тембровий

Темінь

Темляк

Темнавий

Темненький

Темненько

Темник

Темник

Темнистий