Головна Головна -> Реферати українською -> Архітектура -> Типологічна характеристика сільських поселень та селянських садиб українців Кар¬пат XIX - початку XX століть

Типологічна характеристика сільських поселень та селянських садиб українців Кар¬пат XIX - початку XX століть

Назва:
Типологічна характеристика сільських поселень та селянських садиб українців Кар¬пат XIX - початку XX століть
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,22 KB
Завантажень:
381
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат з архітектури
Типологічна харак-теристика сільських поселень та селянських садиб українців Кар-пат XIX - початку XX століть


В Українських Карпатах східнослов'янські поселення існували з давньоруських часів, про що свідчать літописи та і топонімічні дані. Населені пункти містилися у гірських долинах вздовж торгівельних шляхів та по-близу солеварень. У ХV-ХVШ ст. під впливом соціально-еко-номічних та історичних умов проходив інтенсивний процес засе-лення цього краю. Сільські поселення в Карпатах, як і на тери-торії всієї України, розвивалися на базі малодвірних селищ.
У XIX - на початку XX ст. село було основним соціально-економічним типом поселення на досліджуваній території. У цей же час в Українських Карпатах масово виникають присіл-ки, що зумовлено земельною тіснотою та особливостями гос-подарських занять горян. Вказані типи сільських населених пунктів характерні для багатьох слов'янських народів.
Розвиток капіталізму призвів до змін у соціальній та еконо-мічній структурах села, викликаних дальшим обезземеленням і майновим розшаруванням селянства, появою промислових підприємств, залізниць, виділенням місцевих торгівельно-ремісничих центрів. Внаслідок цього ряд великих сіл набув рис, характерних для тогочасних містечок. Однак через економічну відсталість краю лише окремим сільським поселенням надано офіційного містечкового статусу. Багато еволюціонували у великі багатодвірні сільські поселення, а кі-лька перетворились у села. Паралельно відбувався і зворотний процес: деякі містечка, втративши внаслідок різних причин значення місцевих торгівельно-ремісничих центрів, деграду-вали у села.
На основі польових етнографічних та архівних встановлено, що в Українських Карпатах у XIX - на XX ст. побутували різні форми сільських поселень: ні, рядові, ланцюгові, комбіновані та вуличні. Вони комплексом факторів: конкретними природи та соціально-економічними умовами, державним вом, а також східнослов'янськими та загальноукраїнськими етнічними традиціями.
Форми поселень на початковому етапі їх існування залежа-ли значною мірою від напряму господарських занять населен-ня та особливостей навколишнього середовища. У XIX - на по-чатку XX ст. розвиток типів планування сільських населених пунктів визначали в основному соціально-економічні фактори.
На Гуцульщині в структурі господарських занять населення тваринництво. Тому садиби місцевих горян розташовувалися розсіяно в долинах та на схилах гір ближче до па-совищ і сінокосів. У землеробські частині Українських Карпат (Бойківщина, Лемківщина) поселення зосереджувалися, як правило, в глибині гірських долин з пологими терасованими І, вздовж берегів рік і потоків. Сільські поселення бой-та лемків відрізнялися від гуцульських більш за походженням І широко в українців Карпат є безсистемний тип планування населених пунктів. На Гуцульщині поселення безсистемної форми з роз-сіяним та розсіяно-гніздовим типами розселення над іншими. У бойків і лемків цей тип планування в широких гірських долинах та улоговинах і мав та загальноукраїнська традиції розташовувати поселення вздовж берегів водойм і орієнтація житла фа-садом на сонячні румби прослідковуються у рядовому плануванні, поширеному на Бойківщині та Лемківщині. За типом населені пункти рядової форми у цих етнографіч-них районах здебільшого скупчено-гніздові. Залежно від кон-кретних місцевих умов вони розвивалися в одно і багаторядові, прирічкові та придорожні. На Гуцульщині даний тип рідкісний і, як правило, мав розсіяну чи розсіяно-гніздову забудову.
У землеробській частині Українських Карпат значного по-набули поселення ланцюгової форми з гніздовим ти-розселення. Генезис ланцюгового планування у цьому ре-гіоні зумовлений вузькістю гірських долин, двопільною систе-мою землеробства та східнослов'янською традицією прирічко-вого розташування селищ.
Поселення з комбінованим плануванням побутували на всій досліджуваній території. Вони складалися з фрагментів кіль-кох форм, характерних для того чи іншого етнографічного району.
Вуличний тип планування сільських поселень в Українських Карпатах зустрічався спорадично.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Типологічна характеристика сільських поселень та селянських садиб українців Кар¬пат XIX - початку XX століть

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок