Головна Головна -> Реферати українською -> Архітектура -> АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ

АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ

Назва:
АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,66 KB
Завантажень:
224
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
ОБЛІК ТА ПОШУК ПАМ'ЯТОК
АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ
Складовою частиною світової культурної спадщини є самобутня культу-ра українського народу, яку він створив за багатовікову історію свого існування та розвитку.
З метою збереження історико-культурної спадщини українського народу та забезпечення її відродження структурами Держбуду України провадиться виявлення пам'яток, їх каталогізація і паспортизація, обстеження та опис з ви-користанням матеріалів архівів відомчих підприємств галузі охорони пам'яток містобудування і архітектури України.
Проте стан зовнішнього інформаційного середовища, зокрема галузевих архівів підприємств Держбуду: розпорошення інформації у безлічі документів; відсутність необхідної та достатньої кількості даних, які характеризують об'єкт; неупорядкованість даних, які перебувають у розпорядженні фондоотримувачів інформації - не дозволяє використовувати її в існуючому вигляді для наукових досліджень та виборок.
Упорядкування матеріалів обстежень, які знаходяться в архівах і містять відомості про пам'ятки культури України, вимагає використання засобів інтег-рації даних, які забезпечать включення до наукового обігу усіх відомостей про об'єкти національної культури.
Система, яка надасть можливість забезпечити дослідження та опис пам'яток, їх облік, збереження та реставрацію, повинна мати не окремі компо-ненти, а повний перелік необхідних видів забезпечення системи: методичне, організаційне, кадрове, правове, лінгвістичне, технологічне і технічне. Сучасні вимоги документування пам'яток містобудування та архітектури висвітлюють лише окремі компоненти необхідних видів.
Компоненти видів забезпечення системи документування пам'яток, що відповідають сучасним вимогам, вивчаються і формуються комплексними нау-ковими дослідженнями.
У системі Держбуду України питаннями комплексного вивчення пам'яток містобудування та архітектури займається Науково-дослідний інсти-тут теорії та історії архітектури та містобудування.
Фахівці Головного науково-методичного центру містобудівного кадаст-ру населених пунктів України у відділі управління розвитком містобудівних систем НДІТІАМ, займаючись дослідженням та документуванням пам'яток ар-хітектури та містобудування, аналізуючи міжнародний досвід у цих питаннях, дійшли висновку, що у традиційну технологію документування пам'яток треба широко впроваджувати компоненти комп'ютерної технології.
Аналіз компонентів методичного забезпечення системи документування показав, що традиційні методи й засоби ведення системи документування пам'яток архітектури та містобудування не дозволять створити предметну га-лузь як єдину систему опису об'єктів (пам'яток), відомих персон, причетних до виникнення цих об'єктів та документів, в яких висвітлено відомості щодо об'єктів.
Нова технологія відповідно впливає та визначає структуру й зміст ком-понентів забезпечення системи документування. Сучасна інформаційна технологія збирання, введення, зберігання, аналізу, обробки та виведення даних щодо пам'яток має забезпечуватись засобами банків даних та експертних систем. Ос-новними змістовними підсистемами банку даних можуть бути національний кадастр пам'яток архітектури та містобудування України, підсистема даних щодо документів архівів підприємств Держбуду України та експертна підсис-тема знань щодо нерухомих пам'яток історико-культурної спадщини України.
Останнім часом зазначеними фахівцями НДІТІАМ здійснено розробки, засновані на методах логічного програмування, процедурах обробки растрової, векторної, та тримірної графіки, засобах лексичного аналізу, які використовуються для створення компонентів методичних основ стандартів та форм опису пам'яток, програмно-інформаційних та технічних засобів ведення баз даних ка-дастру історико-культурної спадщини України, а також засобів, що забезпечу-ють виконання дослідницьких та реставраційних робіт. Результати розробок до-зволять створити якісно нові засоби та технології ведення даних історичної та культурної спадщини.
На єдиних методичних принципах розроблені окремі компоненти забез-печення сучасної інформаційної технології, які в процесі модернізації системи документування пам'яток архітектури та містобудування в цілому в структурі Держбуду України будуть об'єднані у системі забезпечення банку даних пам'яток архітектури та містобудування.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему: АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок