Головна Головна -> Реферати українською -> Аудит -> Методологія складання програми аудиту товарно-матеріальних запасів

Методологія складання програми аудиту товарно-матеріальних запасів

Назва:
Методологія складання програми аудиту товарно-матеріальних запасів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
13,39 KB
Завантажень:
108
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Методологія складання програми аудиту товарно-матеріальних запасів
План
1. Методологія складання програми аудиту товарно-матеріальних запасів
2. Рекомендації до процедур аудиту товарно-матеріальних запасів
У даній монографії, опираючись теоретичні розробки, уза-гальнивши та проаналізувавши теоретичний та власний практич-ний [201, 205, 206, 218, 219, 220, 231] матеріал, запропоновані розробки програми проведення аудиту товарно-матеріальних за-пасів на підприємстві. Програма аудиту товарно-матеріальних за-пасів базується на твердженнях (якісних аспектах) подання фінан-сової звітності:
1) існування та наявність;
2) повнота;
3) права та зобов'язання;
4) оцінка та вимірювання;
5) подання та розкриття інформації.
Метою аудиту товарно-матеріальних цінностей є отриман-ня достатніх доказів впевненості в ефективності їх використан-ня, достовірності відображення та розкриття інформації відпо-відно до діючих принципів та тверджень (якісних аспектів) по-дання фінансової звітності, підтвердження стратегії підвищення конкурентноздатності та оновлення готової продукції для забез-печення подальшої безперервної діяльності підприємства, що відображається наступними аспектами:
¦ А. Товарно-матеріальні запаси, що відображені на рахун-ках, являють собою повний перелік товарів, матеріалів та сиро-вини, якими володіє підприємство, та дані активи знаходяться фізично в наявності, на шляху надходження або зберігаються в інших місцях на дату подання звітності (якісні аспекти 1, 2 і 3).
¦ Б. Операції, що пов'язані з рухом товарно-матеріальних цінностей, законно, своєчасно та правильно документально оформлені. Списки товарно-матеріальних запасів складаються точно, доповнюються, підраховуються та підсумовуються, а за-гальні суми необхідним чином відображаються на рахунках (якісні аспекти 1 і 4).
¦ В. Товарно-матеріальні запаси оцінюються згідно із заль- ноприйнятими принципами бухгалтерського обліку, а саме за принципом найменшої із двох (якісний аспект 4).
¦ Г. Вартість застарілих, зайвих, таких, які повільно реалі-зуються, зіпсованих товарно-матеріальних запасів зменшується до чистої вартості реалізації (якісний аспект 4).
¦ Д. Товарно-матеріальні запаси, що відображають готову продукцію, правильно розраховані на предмет прямих витрат, формування собівартості продукції відображено за об'єктами калькулювання витрат. Оцінка конкурентноздатності готової продукції (якісні аспекти 1, 2 і 4).
¦ Ж. Оцінка товарно-матеріальних запасів, коли підприємст-во працює нижче звичайної активності, коригується (на витрати праці та накладні витрати) (якісні аспекти 4 і 5).
¦ З. Оцінка системи внутрішнього контролю за використан-ням запасів у виробництві (якісний аспект 3).
¦ К. Перевірка дотримання підприємством податкового за-конодавства по операціях, пов'язаних із формуванням собі-вартості продукції (якісні аспекти 1, 2, 3).
¦ Л. Товарно-матеріальні запаси відповідним чином класи-фіковані у бухгалтерському балансі, є необхідне розкриття інфор-мації відносно методів оцінки товарно-матеріальних запасів, переданих на відповідальне зберігання, переданих в заставу або описаних тощо (якісні аспекти 3, 5).
Програма складається до початку аудиту, але в ході аудиту до неї аудитором можуть вноситися як незначні, так і суттєві корек-тиви. У програмі аудиту види, зміст та час проведення заплано-ваних аудиторських процедур повинні співпадати з прийняти-ми до роботи показниками загального плану аудиту. До ауди-торської програми включається також перелік об'єктів аудиту за його напрямками, а також час, що його необхідно витратити на кожен напрямок аудиту або аудиторську процедуру. У програмі аудитор оцінює розмір ризику внутрішнього контролю та свій особистий ризик невиявлення суттєвих помилок у звітності, який існує під час проведення аудиторських процедур, визначає термін проведення аудиторських тестів і незалежних процедур, коор-динує роботу всіх можливих помічників, залучених з числа співро-бітників підприємства, відзначає присутність інших виконавців аудиту, якщо такі беруть участь у роботі.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Реферат на тему: Методологія складання програми аудиту товарно-матеріальних запасів

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок