Головна Головна -> Реферати українською -> Аудит -> Бухгалтерська фінансова звітність

Бухгалтерська фінансова звітність

Назва:
Бухгалтерська фінансова звітність
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
13,49 KB
Завантажень:
375
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Реферат
Бухгалтерська фінансова звітність


Поняття та вди звітності
Суб'єкти підприємницької діяльності України (за виключенням суб'єктів малого підприємництва) повинні складати 5 форм фінансової звітності:
> Баланс (форма № 1);
> Звіт про фінансові результати (форма № 2);
> Звіт про рух грошових коштів (форма № 3);
> Звіт про власний капітал (форма № 4);
> Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5).
Відповідно до принципу єдиного грошового вимірника, вимірювання та узагальнення всіх господарських операцій підприємства у його фінансовій звітності здійснюється в єдиній грошовій одиниці - в національній валюті України.
У зв'язку з цим підприємства, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю та проводять розрахунки в іноземній валюті, повинні перераховувати валютні статті в гривні за курсом НБУ.
Баланс
Згідно з П(С)БО 2 відображенню у Балансі підлягають:
· активи, якщо їх оцінка може бути достовірно визначена й очікується отримання в майбутньому економічних вигод, пов'язаних з їх використанням;
· зобов'язання, якщо їх оцінка може бути достовірно визначена та існує імовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення;
· власний капітал одночасно з відображенням активів або зобов'язань, які призводять до його зміни.
При чому всі монетарні статті відображаються за офіційним валютним курсом НБУ на дату його складання (останній день звітного періоду) (див. табл. 12.1).
Монетарні статті - це статті балансу про грошові кошти, а також ті активи й зобов'язання, які будуть отримані або сплачені у фіксованій (або визначеній) сумі грошей або їх еквівалентів.
Таблиця 12.1. Статті балансу, що підлягають перерахунку на день складання звітності
АКТИВ |
ПАСИВ
Назва статті |
Код рядка |
Назва статті |
Код рядка
Довгострокові фінансові інвестиції |
040,
045 |
Довгострокові кредити банків |
440
Довгострокова дебіторська заборгованість |
050 |
Інші довгострокові фінансові зобов'язання |
450
Дебіторська заборгованість за товари,роботи,послуги |
160 |
Інші довгострокові зобов'язання |
470
Короткострокові кредити банків |
500
Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів |
190 |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями |
510
Векселі видані |
520
Інша поточна дебіторська заборгованість |
210 |
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530
Поточні фінансові інвестиції |
220 |
Поточні зобов'язання за розрахунками з учасниками |
590
Грошові кошти та їх еквіваленти в іноземній валюті |
240 |
Інші поточні зобов'язання |
610
Звіт про фінансові результати
Згідно з П(С)БО 3 відображенню, у Звіті про фінансові результати підлягають:
> доходи, оцінка яких може бути достовірно визначена в результаті надходження активу або погашення зобов'язання, що призводить до збільшення власного капіталу підприємства (крім застосування капіталу за рахунок внесків учасників);
> витрати, оцінка яких може бути достовірно визначена, в результаті вибуття активу або збільшення зобов'язання, що призводить до зменшення власного капіталу (крім зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу між власниками).
Специфічними видами доходів та витрат, які виникають при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності та підлягають відображенню в Звіті про фінансові результати, є курсові різниці (за виключенням тих, що виникають від фінансових інвестицій в господарські одиниці за межами України), що відображено в табл. 12.2.
Таблиця 12.2. Порядок відображення курсових різниць у Звіті про фінансові результати
Види доходів та витрат |
Звіт про фінансові результати
Назва статті |
Код рядка
Дохід від операційної курсової різниці |
Інші операційні доходи |
060
Витрати від операційної курсової різниці |
Інші операційні витрати |
090
Дохід від неопераційної курсової різниці |
Інші доходи |
130
Витрати від неопераційної курсової різниці |
Інші витрати |
160
Зміна про рух грошових коштів
Зміна курсів валют впливає також на заповнення річної форми фінансової звітності - Звіту про рух грошових коштів форми № 3 у випадку, якщо на дату його складання в балансі підприємства відображені статті в іноземній валюті.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Реферат на тему: Бухгалтерська фінансова звітність

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок