Головна Головна -> Реферати українською -> Аудит -> Цілі та завдання аудиту кредиторської заборгованості та інших зобов'язань

Цілі та завдання аудиту кредиторської заборгованості та інших зобов'язань

Назва:
Цілі та завдання аудиту кредиторської заборгованості та інших зобов'язань
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,15 KB
Завантажень:
341
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Цілі та завдання аудиту кредиторської заборгованості та інших зобов'язань
Кредит — це економічні відносини, що виникають між кре-дитором і позичальником в грошовій або товарній формі на умо-вах повернення в певний строк зі сплатою відсотка. Кредиторсь-ка заборгованість характерна тим, що можуть виникнути певні вимоги відносно активів та ресурсів підприємства. Аудитор по-винен бути впевненим, що зобов'язання відображені у звітності з достатнім та вичерпним поясненням в примітках: об'єм, дата погашення і умови забезпечення, обмеження, до яких вони зо-бов'язують підприємство. До засобів, якими можуть користува-тися аудитори для контролю за тим, що всі зобов'язання врахо-вані відповідним чином, відносяться такі процедури, як пряме підтвердження, дослідження звітів засідань Ради директорів, вивчення контрактів та договорів та опитування тих, хто може володіти такою інформацією. Питання відображення намічених потенціальних зобов'язань та умовних зобов'язань пов'язані із значними труднощами, якщо їх облік не збалансований записа-ми відповідних активів або витрат. В такому випадку аудитор повинен надіятися на інформацію, що знаходиться в примітках до фінансової звітності, та на коментарі керівництва, які можна знайти в тексті річного звіту. Важливими факторами, які впли-вають через зобов'язання на діяльність підприємства, є: 1) умо-ви заборгованості; 2) обмеження на використання ресурсів та свободу діяльності; 3) здатність до відновлення фінансування; 4) конвертаційні привілеї та їх можливий вплив на розмивання власного капіталу; 5) заборона на певні види витрат, наприклад на дивіденди, тощо.
Згідно з П(С)БО 2 «Баланс» зобов'язання це заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій і погашен-ня якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в собі економічні вигоди. Реальні зобов'язання виникають на основі договору, контракту, одержаного рахунка. Як правило, сума заборгованості по них є конкретною, вона відома і прямо вказується у відповідних доку-ментах або розраховується на підставі встановлених правил (ста-вок, норм, тарифів тощо). Складові кредиторської заборгованості представлено на рис. 9.1.
Залежно від строку погашення реальні зобов'язання поділя-ють на поточні (короткострокові) та довгострокові. Згідно з П(С)БО 2 «Баланс» зобов'язання класифікуються як поточні, якщо вони будуть погашені протягом операційного циклу або повинні бути погашеними протягом 12 місяців, починаючи з дати балансу. Усі інші зобов'язання є довгостроковими. Поточні
зобов'язання відображаються у звітності за сумою погашен-ня, тобто за дисконтованою сумою грошових коштів або їх ек-вівалентів,
Залежно від строку погашення реальні зобов'язання поділя-ють на поточні (короткострокові) та довгострокові. Згідно з П(С)БО 2 «Баланс» зобов'язання класифікуються як поточні, якщо вони будуть погашені протягом операційного циклу або повинні бути погашеними протягом 12 місяців, починаючи з дати балансу. Усі інші зобов'язання є довгостроковими. Поточні зобов'язання відображаються у звітності за сумою погашення, тобто за дисконтованою сумою грошових коштів або їх еквіва-лентів, що, як очікується, буде сплачена для погашення зобов'я-зання у процесі звичайної діяльності підприємства. Поточне зо-бов'язання може бути перекласифіковане у довгострокове, якщо строк погашення перевищив 12 міс. або підприємство має намір рефінансувати зобов'язання на довгостроковій основі, що підкріплено відповідним документом. Довгострокові зобов'язан-ня, на які нараховуються відсотки, відображаються у звітності за їх теперішньою вартістю, тобто дисконтованою сумою майбутніх платежів (за вирахуванням суми очікуваного відшкодування), що, як очікується, буде потрібна для погашення зобов'язання у процесі звичайної діяльності підприємства. Визначення теперішньої вар-тості залежить від умов та виду зобов'язань.
Не всі зобов'язання являють собою термінові вимоги опла-ти. До термінових відноситься заборгованість по податках всіх видів, яка повинна бути виплачена незалежно від усіх фінансо-вих труднощів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Цілі та завдання аудиту кредиторської заборгованості та інших зобов'язань

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок