Головна Головна -> Реферати українською -> Аудит -> Методологія складання програми аудиту звіту про фінансові результати.

Методологія складання програми аудиту звіту про фінансові результати.

Назва:
Методологія складання програми аудиту звіту про фінансові результати.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
10,56 KB
Завантажень:
199
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Методологія складання програми аудиту звіту про фінансові результати.
План
1. Методологія складання програми аудиту звіту про фінансові результати.
2. Рекомендації до процедур аудиту звіту про фінансові результати
В даній роботі, опираючись на теоретичні розробки, узагаль-нивши та проаналізувавши теоретичний і використовуючи влас-ний [216, 223, 229] та практичний матеріал, запропоновані роз-робки програми проведення аудиту «Звіту про фінансові результа-ти». Програма складається до початку аудиту, але в ході аудиту до неї аудитором можуть вноситися як незначні, так і суттєві корек-тиви. При цьому необхідність коригування програми аудиту без-посередньо під час проведення перевірки може бути викликана виявленням нової суттєвої інформації, невідомої аудиторові на момент планування і розробки програми аудиту, переоцінки ве-личини аудиторського ризику тощо.
У програмі аудиту види, зміст та час проведення запланова-них аудиторських процедур повинні співпадати з прийнятими до роботи показниками загального плану аудиту. До аудиторсь-кої програми включається також перелік об'єктів аудиту за його напрямками, та час, що його необхідно витратити на кожний напрямок аудиту або аудиторську процедуру.
У програмі аудитор оцінює розмір ризику внутрішнього контролю та свій особистий ризик невиявлення суттєвих по-милок у даній звітності, який існує під час проведення ауди-торських процедур, визначає термін проведення аудиторських тестів і незалежних процедур, координує роботу всіх можливих помічників, залучених з числа співробітників підприємства, відзначає присутність інших виконавців аудиту, якщо такі бе-руть участь у роботі.
Записи і висновки аудитора по кожному розділу аудиторсь-кої програми знаходять відображення в робочій документації аудитора і є головним фактичним матеріалом, що використо-вується ним у процесі підготовки і обґрунтування аудиторсько-го звіту та висновку.
Програма аудиту «Звіту про фінансові результати» базуєть-ся на таких твердженнях (якісних аспектах) подання фінансо-вої звітності:
1) існування та наявність;
2) повнота;
3) права і обов'язки;
4) оцінка та вимірювання;
5) подання та розкриття інформації.
Основними завданнями дослідження даного напрямку аудиту є перевірка правильності визначення доходу в ході діяль-ності підприємства, витрат, здійснених для одержання цих до-ходів, та кінцевого фінансового результату діяльності підприє-мства; дотримання податкового законодавства по операціях, пов'язаних з визначенням оподатковуваного доходу для визна-чення тимчасових та постійних різниць; правомірності, доц-ільності та обґрунтованості управлінських рішень відповідаль-них посадових осіб, здійснення розрахункових операцій з бюд-жетом; зв'язок фінансового результату з перспективами розширення діяльності підприємства та перспективності в фор-муванні частки державного бюджету з прибутку підприємства на майбутнє, його стабільність та перспективи росту.
Метою аудиту «Звіту про фінансові результати» є отримання достатніх доказів впевненості підтвердження правильності органі-зації обліку доходів і витрат та визначення фінансового результату по видах діяльності, достовірності відображення і розкриття інфор-мації відповідно до діючих принципів та тверджень (якісних ас-пектів) подання фінансової звітності і оцінка ефективності вико-ристання одержаного прибутку підприємства для забезпечення подальшої безперервної діяльності підприємства та формування частки державного бюджету з податку на прибуток, що відобра-жається наступними аспектами:
A. Дохід, одержаний по дійсних операціях в ході операційної, інвестиційної та фінансової діяльності, вірно відображений згідно з принципами бухгалтерського обліку, розрахунку, суми і періоду, та достатньо передбачені суми, що не отримані, повернення та резерви (якісні аспекти 1, 3 і 4).
Б. Відображений дохід включає рахунки на вірну суму за відван-тажену продукцію або надані послуги (якісні аспекти 2 і 4).
B. Собівартість продукції або послуг реальна, повна, відповід-ним чином відображена з точки зору рахунку, суми та періоду (якісні аспекти 1, 2, 3 і 4).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Методологія складання програми аудиту звіту про фінансові результати.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок