Головна Головна -> Реферати українською -> Аудит -> Міжнародний і національний стандарти (норми) аудиту

Загрузка...

Міжнародний і національний стандарти (норми) аудиту

Назва:
Міжнародний і національний стандарти (норми) аудиту
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,95 KB
Завантажень:
2906
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Коломийський економіко-правовий коледж

Реферат

на тему:

Міжнародні і національні стандарти (норми) аудиту

Підготував:

ст. гр. Кб-11

Соломія Катерина П.

Аудит як форма інтелектуальної діяльності має певні особливості організації і методики проведення. Міжнародні асоціації бухгалтерів і аудиторів узагальнили досвід організації і методики обліку та аудиту в країнах з різними формами власності і господарювання у вигляді міжнародних норм аудиту (МНА), які певною мірою виконують функції стандартів з обліку і аудиту.

Стандарти аудиту — це загальні керівні матеріали для допомоги аудиторам у виконанні їх обов'язків з аудиту фінансової звітності. У них подано професійні вимоги до якості (компетентність, незалежність, об'єктивність) аудитора та аудиторських висновків і доказів (свідчень). Метою стандартів аудиту є встановлення загальних правил аудиторської діяльності щодо організації і методики проведення. У практиці аудиту в Україні в перехідний період до ринкової економіки необхідно користуватися міжнародними і національними стандартами, нормативними документами з організації і методології бухгалтерського обліку і фінансово-господарського контролю, які застосовуються у вітчизняній практиці.

Основні принципи і вимоги щодо розробки стандартів аудиту визначені міжнародними нормативами аудиту — 1 "Мета і основні принципи проведення аудиту" і 3 "Основні принципи регулювання аудиту". Останній унормовує принципи аудиторської професійної відповідальності, які необхідно застосовувати при виконанні будь-якого аудиту і враховувати при розробці конкретних стандартів аудиту.

До основних принципів норм аудиту відносять:

цілісність, об'єктивність і незалежність, конфіденційність, знання і компетентність;

правила використання результатів робіт, виконаних іншими аудиторами;

документальне оформлення, планування, одержання доказів аудитором;

перевірка систем обліку і внутрішнього контролю;

аналіз висновків аудитора і складання ним звіту.

Кожний стандарт має визначити певну частину або сторону аудиторської роботи, повинен бути коротким і лаконічним, але з достатньою повнотою описувати вимоги до регулювання об'єкта стандарту.

Міжнародні норми аудиту, розроблені і затверджені Міжнародною федерацією бухгалтерів, подано у табл. 4.2.

Подані МНА мають єдину внутрішню структуру, до якої входять такі рубрики: вступ; мета аудиту; відповідальність за фінансові звіти; обсяг аудиту; етика; планування; робота, виконана іншими аудиторами; документація; очевидність аудиту; висновок і звіт.

Стосовно МНА 1 "Мета і основні принципи проведення аудиту" розглянемо зміст кожної рубрики стандарту.

Вступ — розглядається загальна мета аудиту та основні принципи, які є визначальними для професійної значущості аудиту і застосовуються при аудиті фінансової звітності.

Мета аудиту — встановити достовірність фінансової звітності.

Відповідальність за фінансові звіти — визначається відповідальність за достовірність фінансової звітності управлінського апарату об'єкта. Це стосується точності й адекватності бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю принципам облікової політики, спрямованої на захист активів і пасивів суб'єкта господарювання.

Обсяг аудиту — інформація, необхідна для оцінки фінансової звітності. Для цього аудитору необхідно вивчити систему обліку і внутрішнього аудиту, розібратися в оцінці ризиків контролю, що дасть змоіу визначити типи потенційних помилок, фактори ризику, методи перевірки.

Етика — вказується на потребу додержання основних правил етики професійного аудитора, визначених Міжнародною федерацією бухгалтерів. Зокрема, аудитор має бути

Таблиця 1

Орієнтовний перелік міжнародних норм аудиту (МНА), іх зміст та використання під час проведення аудиту

Найменування норм

Зміст норм

Використання норм

МНА 1 "Мета і

Визначено мету аудиту,

При вирішенні організацій

основні прин

його предмет і організаційні

них питань проведення ау

ципи проведен

принципи

диту

ня аудиту"

МИ А 2 "Обо

Конкретизовано обов'язки

При складанні організацій-

в'язки аудитора

аудитора перед клієнтом

но-догонірноі документації

перед клієнтом"

(замовником)

МНА 3 "Основ

Викладено принципи, перед

У всіх видах аудиторської

ні принципи ре

бачені законодавством і нор

діяльності

гулювання ау

мативними документами, що

диту"

регулюють аудиторську ді

яльність

МНА 4 "Плану

Порядок організації і пла

При складанні поточних і

вання аудиту"

нування аудиторської ді

річних планів діяльності ау

яльності

диторської організації

МНЛ 5 "Вико

Методика використання

При проведенні комісійно

ристання мате

висновку (акта) аудитора

го аудиту на підприємстві

ріалів іншого

з інших питань, які вирішу

(кілька аудиторів)

аудитора"

ють для одного замовника

МНА 6 "Оцінка

Можливий ризик помилок

При виборі методики з мс

ризику і внут

при проведенні аудиту,
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат на тему: Міжнародний і національний стандарти (норми) аудиту

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок