Головна Головна -> Реферати українською -> Аудит -> Рекомендації до процедур аудиту капіталу

Рекомендації до процедур аудиту капіталу

Назва:
Рекомендації до процедур аудиту капіталу
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,54 KB
Завантажень:
446
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Рекомендації до процедур аудиту капіталу
План
1. Рекомендації до процедур аудиту капіталу.
2. Аналіз капіталу в процесі проведення аудиту.
Наведені практичні рекомендації щодо реалізації програми аудиту полегшать та спростять проведення аудиторської пере-вірки операцій з капіталом.
Практичні рекомендації:
¦ Детально ознайомитись із бізнесом клієнта, організацій-ною структурою виробництва та виробничими циклами, вивчи-ти наказ про облікову політику.
¦ Підтвердити, що статутний капітал відображає зафіксова-ну в установчих документах загальну вартість активів. Щодо підприємств, для яких не передбачена фіксована сума, — суму фактичного внеску.
¦ Перевірити, що «Додатково вкладений капітал» акціонер-них товариств відображає перевищення номінальної вартості акцій, а інших підприємств — суми понад статутний капітал.
¦ Підтвердити, що «Інший додатковий капітал» відображає суми дооцінки, уцінки активів, активів безкоштовно отриманих та ін. Фінансові інвестиції, що вкладені в інші підприємства, є ак-тивами, тобто їх справедлива вартість не нижче номінальної.
¦ Упевнитись, що резервний капітал створений за рахунок прибутку підприємства.
¦ Упевнитись, що нерозподілений прибуток одержано за ра-хунок виконання всіх договорів та інших документів, що впливають на капітал.
¦ Упевнитись, що забезпечення та цільове фінансування відпо-відає законодавчим нормам та отримані із відповідних джерел.
¦ Підтвердити суму боргових зобов'язань.
¦ Вплив зміни облікової політики на події та операції ми-нулих періодів відобразити наступним шляхом: коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року, по-вторного надання порівняльної інформації щодо попередніх звітних періодів.
¦ Перевірити документи, що підтверджують вартість капіталу. Оцінити їх достовірність.
¦ Для акціонерних товариств проаналізувати котировку акцій підприємства на біржах цінних паперів, висловити думку.
¦ Проаналізувати умови галузі, що впливають на бізнес підприємства (ринок і конкуренція, характер діяльності, зміни в технології виробництва, комерційний ризик, скорочення чи роз-ширення діяльності, несприятливі умови, нормативно-правова база, вимоги, пов'язані з охороною довкілля, пропозиція та вартість елек-троенергії тощо [12, с.286] ).
Практичні рекомендації:
¦ Підтвердити, що формування статутного капіталу вико-нане згідно з чинним законодавством. Сума статутного капіталу за балансом і сума в Державному реєстрі є тотожними. Оцінка статутного капіталу покривається справедливою вартістю активів. Доцільно виконати детальний аналіз (за ряд періодів) рентабель-ності капіталу (акціонерного, власного), оборотності та манев-реності власного капіталу, ліквідності, фінансової стійкості, при-бутковості акцій тощо.
¦ Упевнитися, що «Неоплачений капітал» є сума заборгова-ності власників за внесками до статутного фонду, підтвердити його оцінку.
¦ Підтвердити, що сума вилученого капіталу відображає фак-тичну собівартість викуплених акцій.
¦ Перевірити строки та відсотки залученого капіталу, підтвер-дити його оцінку.
¦ З'ясувати шляхи надходження капіталу на підприємство та його правове забезпечення, чи оформлені відповідні договори інвестування, умови тощо.
¦ Оцінити систему корпоративного управління. Сутність та ризики контролю за збереженням капіталу підприємства.
¦ Розглянути стратегічні плани розвитку підприємства. Оці-нити результативність управлінського персоналу в даному на-прямку та ступінь інформативності з даних питань для власників/ інвесторів/ акціонерів.
Практичні рекомендації:
¦ Одержати копії всіх договорів підприємства, що зв'язані з правами або з обмеженнями на всі рахунки капіталу. Визначити суттєвість договорів і їх вплив на капітал підприємства.
¦ Узагальнити в робочих документах положення договорів для розкриття в фінансовій звітності. Визначити розміри обме-жень сальдо капіталу в силу положень договорів та узагальнити для розкриття в фінансових звітах.
¦ Підтвердити суми збільшення (зменшення) додаткового капіталу, співставити сальдо із сальдо рахунків відповідних ак-тивів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Рекомендації до процедур аудиту капіталу

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок