Головна Головна -> Реферати українською -> Аудит -> Програма аудиту загальних процедур

Програма аудиту загальних процедур

Назва:
Програма аудиту загальних процедур
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
12,82 KB
Завантажень:
214
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Програма аудиту загальних процедур
План
1. Методологія складання програми аудиту загальних процедур
2. Рекомендації до загальних аудиторських процедур
Згідно з МСА 300 аудиторам необхідно розробити та доку-ментально оформити програму аудиту. Аудиторська програма — це спосіб організації проведення аудиту: за циклами або за класифі-кацією фінансової звітності, яка включає безпосередньо конк-ретну мету і завдання, що розкривають суть аудиторської пере-вірки, базуються на твердженнях (якісних критеріях) подання фінансової звітності та принципах: безперервності, суттєвості, комплексності, доречності, гнучкості, ефективності, контролю, містить перелік аудиторських процедур: перевірки операцій, ана-літичних, перевірки сальдо, перевірки гіпотез ефективності та методичні рекомендації, методи і прийоми виконання ауди-торських процедур, визначає відповідальних виконавців, номер робочого документа, строк виконання. Вона є важливою части-ною робочої документації аудитора (рис.2.1).
Методологія складання програми аудиту загальних процедур
Складові програми аудиту є різними в залежності від того якою є мета проведення аудиту, оцінки суттєвості, сфери прове-дення аудиту, вимог до проведення аудиту тощо. Однак кожна тематична програма має в собі складові, які є загальними і не зв'язані з конкретними якісними аспектами фінансової звітності.
Мета загальної програми має виключно загальний характер, а саме:
A. Аудит сплановано належним чином.
Б. Комплекти документів, що підготовлені службовцями підприємства-клієнта для використання в проведенні аудиту, не містять помилок і є точними.
B. Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться правильно.
Г. Проведено пошук, вивчення та оцінку:
¦ зобов'язань та умовних подій, включаючи запити юрис-консультів;
¦ ризиків та факторів невизначеності;
¦ подальших подій;
¦ операцій із зв'язаними особами.
І ці питання розкриті належним чином, або, по необхідності, відображені в фінансовій звітності.
Д. Від керівництва одержані письмові пояснення.
Ж. Оцінено перекручення даних, що виявлено аудитором.
З. Фінансова звітність представлена у відповідності до П(С)БО.
К. Проведена оцінка впливу на аудиторський висновок відхи-лень від П(С)БО, обмеження сфери аудиту та інших факторів.
Л. Відповідні сторони були проінформовані про стан внут-рішнього контролю, випадки шахрайства або протизаконних дій, а також інші проблеми проведення аудиту.
М. За персоналом, що проводить аудит, здійснюється належ-ний контроль.
Н. Робочі документи та фінансова звітність були перевірені відповідно до програми аудиторської фірми.
О. Аудиторською організацією дотримувалися процедури контролю якості відносно незалежності, повноти та об'єктивності,
вибору підприємства-клієнта та програми, продовження контракту та програми, керівництва кадрами та результатів діяльності.
Загальні процедури планування представлені в таблицях 2.1., 2.2.
При виконанні процедур, що передують проведенню аудиту, слід звернути увагу на ряд причин, які можуть в подальшому мати вплив на проведення аудиту або навіть призвести до відмови від клієнта: важливі зміни в керівництві підприємства, зміна влас-ників, зміна фінансового стану та фінансової стратегії, відкриття судового процесу, зміна характеру бізнесу тощо.
Крім того необхідно визначити, чи є умови до порушення принципу незалежності. А саме: визначити, чи внесена плата за послуги, які були надані за попередній період, в строк — не більше року від дати попереднього аудиторського висновку. Якщо опла-ти немає, аудиторська фірма не є незалежною по відношенню до нового контракту.
При залученні до роботи інших аудиторських фірм необхідно перевірити їх незалежність та професіональну репутацію. Зарубі-жна практика свідчить, що в даному випадку робиться запит по основних аспектах, які можуть бути важливими для даного аудиту, до головного аудитора фірми, яку планується залучити. Якщо в даному аудиті будуть брати участь внутрішні аудитори, необхідно забезпечити виконання роботи за діючими принципами незалеж-ного аудиту.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 Реферат на тему: Програма аудиту загальних процедур

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок