Головна Головна -> Реферати українською -> Аудит -> Контрольна з управлінського обліку

Контрольна з управлінського обліку

Назва:
Контрольна з управлінського обліку
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,80 KB
Завантажень:
427
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Тема: Контрольна по управлінському обліку.


План.
1. Характеристика релевантних та нерелевантних затрат (навести приклади та охарактеризувати ?х значення).
2. Як визначається фактична виробнича собівартість готової продукції, виконаних робіт і наданих послуг?
3. Порядок складання бюджету загальновиробничих затрат.
4. Назвати основні варіанти визначення внутрішніх цін.
Література.


1. Характеристика релевантних та нерелевантних затрат (навести приклади та охарактеризувати ?х значення).
Деякі витрати релевантні для ухвалення визначеного рішення, тоді як інші витрати, нерелевантні для даного рішення, можна проігнорувати. Прикладами релевантних витрат можуть служити:
* майбутні маржинальні витрати;
* збільшення витрат; (різниця між витратами, зв'язаними з одним варіантом дій, і витратами іншого варіанта дій, іноді неї називають також "додатковими витратами" (differential cost, incremental cost). Цю концепцію часто використовують при виборі між двома конкуруючими проектами. Витрати, загальні для обох проектів можна ігнорувати)
* вмінені витрати (альтернативна вартість - opportunity cost); (маржинальний прибуток, загублений у результаті переваги одного варіанта іншому)
Наприклад, аналізуючи, чи варто самостійно виготовляти деяку спеціальну деталь, що у даний час купують на стороні, потрібно зробити вибір: чи здати зайві виробничі площі в оренду за $5,000 у чи рік використовувати їх для виробництва цієї деталі. Рішення виготовляти деталь спричиняє вмінені витрати в розмірі $5,000 - це упущена вигода від здачі в оренду. Це потрібно буде врахувати, вибираючи між самостійним виробництвом і покупкою на стороні.
Використання для виготовлення деталі матеріалів, первісна вартість яких складає $10,000, але продати які можна за $3,000, спричиняє вмінені витрати в розмірі $3,000 - загублений маржинальний прибуток. Це релевантні витрати. $10,000 - це неповернуті витрати, а тому вони нерелевантні.
2. Як визначається фактична виробнича собівартість готової продукції, виконаних робіт і наданих послуг?
Для правильного відображення в обліку вартісних параметрів (характеристик) продукції потрібно виконати калькуляційну про-цедуру, калькуляційні розрахунки визначення її фактичної вироб-ничої собівартості.
Фактична виробнича собівартість продукції визначається для різних потреб: фактичних результатів діяльності господарства, ці-ноутворення, ефективності технологічних та організаційних рі-шень, установлення раціональності затрат тощо.
Калькулювання --це визначення розміру затрат у вартісному вираженні, які припадають на калькуляційну одиницю. За допо-могою калькулювання обліковують собівартість. Метою кальку-лювання фактичної собівартості у виробництві є собівартість про-дукції. Для того щоб калькулювати фактичну собівартість готової продукції, потрібно обліковувати її випуск. Для визначення собі-вартості продукції необхідні як кількісні, так і якісні її характери-стики. Продукція може бути виробом, роботою, послугою.
Собівартість продукції розраховують за калькуляційними еле-ментами — статтями затрат. Статті затрат — можуть бути фінан-совими та галузевими. У фінансовій калькуляції є дві статті -прямі затрати та непрямі — накладні затрати. Широким є галузе-вий, а точніше виробничий аспект побудови собівартості. Номен-клатура статей затрат на різних підприємствах різна і залежить від потреб управління. Це питання буде розглянуто у третій частині підручника. Об'єктом калькуляції є собівартість продукції (виробу, по-слуги або роботи), але слід мати на увазі не лише об'єкти, а й каль-куляційні одиниці.
Калькуляційними одиницями відносно готової продукції можуть бути: сукупна собівартість, тобто собівартість усієї продукції, яку випустило господарство, його виробничий підрозділ (цех, бригада, дільниця тощо); собівартість окремого виду продукції (виробу, напівфабрикату тощо); собівартість кількісної (метр, маса, пари, тонни тощо) або якісної (сухих речовин, вологості тощо) нату-ральної одиниці вимірювання.
Ці одиниці вимірювання виникають у калькуляційному про-цесі послідовно.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат на тему: Контрольна з управлінського обліку

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок