Головна Головна -> Реферати українською -> Аудит -> реферат: Історія розвитку аудиту в світі та характеристика тенденцій, що впливають на нього

Загрузка...

Історія розвитку аудиту в світі та характеристика тенденцій, що впливають на нього / сторінка 2

Назва:
Історія розвитку аудиту в світі та характеристика тенденцій, що впливають на нього
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
13,28 KB
Завантажень:
351
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Зарубіжні вчені по-різному визначають "управлінський (операційний) аудит".
Ми надаємо перевагу терміну "управлінський аудит" з таких причин:
- аудиторський контроль — невід'ємна функція управління;
- користувачами інформації цього виду аудиту є тільки праців-ники управління підприємства;
- функцією управлінського аудиту є не тільки поточний конт-роль за господарськими операціями, а й прогнозування, ана-ліз інших функцій управління господарською діяльністю. Отже, управлінський аудит — це процес вивчення й оцінка господарських явищ і фактів з метою надання рекомендацій управ-лінню суб'єкта господарської діяльності щодо економічного й ефек-тивного використання матеріальних, трудових і фінансових ресур-сів, досягнення кінцевого фінансового результату і програмних ці-лей.
У практичній діяльності зарубіжних країн управлінський аудит зазвичай здійснюють внутрішні аудитори. Якщо на підприємстві відсутня служба внутрішнього аудиту або недостатня кваліфікація внутрішніх аудиторів, то для виконання цього виду послуг можна залучати зовнішніх аудиторів.
Незважаючи на різні підходи українських і зарубіжних економіс-тів щодо визначення аудиту і його видів, існують однакові їх погля-ди стосовно того, що за основу визначень цих понять доцільно брати об'єкти аудиту, мету і завдання.
Аналіз спеціальної наукової літератури засвідчує, що серед віт-чизняних і зарубіжних економістів спостерігаються різні думки щодо визначення мети і завдань аудиту. Економісти зупиняються переваж-но на конкретних завданнях аудиту, які здебільшого збігаються з функціональними обов'язками аудиторів (аудиторських фірм). Вод-ночас мало звертається уваги на стратегічні завдання аудиту. Адже визначення стратегічних завдань аудиту необхідне для розуміння суспільно-економічної потреби існування аудиту в умовах ринкової економіки.
Завдання аудиторського контролю поділяються на окремі та загальні. Розв'язання окремих завдань стосується перевірки однієї зі сторін господарської діяльності (використання сировини у вироб-ництві, випуск продукції та її собівартість, збереження цінностей), а загальні — на всю господарську діяльність суб'єктне господарю-вання зі встановленням рентабельності, конкурентоспроможності продукції, прибутковості підприємства.
Незалежно від підходу до аудиторської перевірки, особливостей використання аудиторських процедур, окрім основних завдань, ау-дитори зобов'язані виконувати функціональні завдання. ННА визна-чено такі функціональні завдання: коригування, оперативного конт-ролю, стратегічні.
Завдання коригування передбачає надання аудитором керівниц-тву підприємства (замовнику) тих чи інших вказівок і рекоменда-цій про можливе виправлення виявлених суттєвих помилок у сис-темі бухгалтерського обліку і звітності.
Завдання оперативного контролю вирішуються аудитором у тих випадках, коли він співпрацює з суб'єктом перевірки впродовж тривалого часу на основі довгострокового договору. При цьому аудитор має змогу здійснювати перманентну (безперервну) аудитор-ську перевірку підприємства-замовника протягом всього контрольо-ваного звітного періоду.
Стратегічні завдання здебільшого виникають у процесі надання аудиторських послуг. До стратегічних завдань аудитора належать проведення стратегічного аналізу, складання фінансових прогнозів, визначення стратегії та перспектив розвитку підприємства.
Роль аудиту можна окремо розглядати на макро- і мікроекономічному рівнях. На макроекономічному рівні аудит виступає як одна із організаційних форм контролю і розв'язує стратегічні завдання. На мікроекономічному рівні результати діяльності аудиторів (ауди-торських фірм) становлять невід'ємну частину інформаційного забезпечення управління суб'єктами господарської діяльності. Отже, завдання аудиту доцільно розглядати як на рівні економічної сис-теми країни загалом, так і на рівні окремих господарських струк-тур.
У запропонованій нами класифікації завдань аудиту (рис. 1.2) на макрорівні доцільно виділити такі завдання:
- розробка ННА;
- розробка і впровадження кодексу професійної, етики;
- система підготовки аудиторів;
- підвищення кваліфікації аудиторів тощо.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Реферат на тему: Історія розвитку аудиту в світі та характеристика тенденцій, що впливають на нього

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок