Головна Головна -> Реферати українською -> Аудит -> Цілі та завдання аудиту товарно-матеріальних запасів.

Цілі та завдання аудиту товарно-матеріальних запасів.

Назва:
Цілі та завдання аудиту товарно-матеріальних запасів.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,85 KB
Завантажень:
326
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Цілі та завдання аудиту товарно-матеріальних
запасів.
Для більшості підприємств товарно-матеріальні цінності являють собою важливі активи: по-перше, вони є активами, які призначені для здійснення діяльності, по-друге, вони відіграють важливу роль у створенні чистого доходу. Для аудиту запасів особ-ливе значення мають методи оцінки. Найбільш важливим фак-тором, який впливає на методи оцінки запасів, є їх направленість на досягнення найбільш оптимального співвідношення витрат та доходів. Основний принцип оцінки, що регламентується стан-дартами бухгалтерського обліку, — метод мінімальної вартості (менша із двох: ринкової поточної та собівартості (первісної вартості), таїть в собі складності та різні варіанти трактування. Ці різноманітності можуть привести до суттєвих різниць у вели-чині доходу за період, хоча все буде відповідати загальноприй-нятим принципам обліку. Ринкова вартість виконує роль поточ-ної відновлюваної вартості. Однак остання не повинна бути вище чистої вартості можливої реалізації та нижче чистої вартості мож-ливої реалізації за мінусом нормального прибутку. Верхня межа ринкової вартості враховує витрати, що зв'язані з реалізацією або іншим їх розміщенням. Нижня межа означає, що якщо вартість запасів зменшується від собівартості до ринкової вар-тості, то вона може понижатись до значення, яке гарантує реалі-зацію з нормальною величиною прибутку від продажу.
Виробництво готової продукції передбачає розрахунок її собі-вартості. Складність визначення собівартості обумовлена різно-манітністю практичних методів її розрахунку. Якщо при розра-хунку собівартості можливо встановити контроль за прямими витратами матеріалів та оплатою робітникам при виготовленні готової продукції, то накладні витрати вносять додаткові склад-ності в її розрахунок. Розподіл накладних витрат залежить від обраної бази розподілу, яка не завжди може відповідати техноло-гічним показникам процесу виготовлення продукції. Крім того, розподіл накладних витрат залежить ще і від точності оцінки їх загальної величини за період. Різниці між запланованою та фак-тичною собівартістю можуть також виражатися в перебільшено-му або недостатньому списанні накладних витрат. А це значить, що у вартість виробництва та запасів буде включена або пере-більшена, або недостатня сума накладних витрат. Слід також звер-нути увагу, що якщо запаси обліковуються за нормативною со-бівартістю, то відхилення можуть бути тим чи іншим чином відкориговані. Аудитор повинен дуже уважно поставитись до типів витрат, які включаються в запаси. Наприклад, за правилами опо-даткування та за правилами бухгалтерського обліку.
Товарно-матеріальні цінності на підприємстві мають широ-ке використання (рис.6.1), і це повинно бути відображено у про-грамі проведення аудиту.
Проведення аудиторської перевірки на підприємстві доз-волить дати керівництву не тільки якісну оцінку діяльності під-приємства по операціям з товарно-матеріальними цінностями та підтвердити достовірність бухгалтерського балансу та звітності, а також виконати методологічну та консультаційну допомогу стосовно обліку виконання господарської діяльності: чи придбані запаси за оптимальними цінами; чи правильно розраховані нормативи страхових, поточних та ін. запасів; чи відповідають якісні характеристики сировини відповідним нор-мативам; чи правильно розраховані матеріальні витрати, що віднесені до готової продукції; чи відповідає реальності розра-хована чиста вартість реалізації тощо.
Розробкам програми аудиту виробничих запасів сьогодні присвячують свої дослідження ряд вітчизняних та зарубіжних вчених: В.І. Подольський [25, с.487-490], Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча [106, с.384-386, 467-469], Л.О. Кадуріна [97, с.164, 172], В.П. Суйц, А.Н. Ахметбеков, Т.А. Дубровина [240, с.263- 267], А.Д. Шеремет, В.П. Суйц [260, с.294-295]. Серед авторів, які не виділяють розробку робочих програм аудиторської діяль-ності, як окремий аспект, однак виділяють завдання аудиту то-варно-матеріальних запасів, які повинні бути перевірені, слід назвати таких як: В.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Цілі та завдання аудиту товарно-матеріальних запасів.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок