Головна Головна -> Реферати українською -> Аудит -> Основні аспекти визначення ролі та завдань програми аудиту в процесі організації аудиторської перевірки

Основні аспекти визначення ролі та завдань програми аудиту в процесі організації аудиторської перевірки

Назва:
Основні аспекти визначення ролі та завдань програми аудиту в процесі організації аудиторської перевірки
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,41 KB
Завантажень:
14
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Основні аспекти визначення ролі та завдань програми аудиту в процесі організації аудиторської перевірки
План
1. Методологічні принципи планування аудиторської перевірки
2. Складові (форма та зміст ) плану аудиторської перевірки.
Методологічні принципи планування аудиторської перевірки
В організації роботи аудиторської перевірки велике значен-ня має планування. Процес планування визначається рядом авторів (Е.А. Аренс та Дж. К. Лоббек [19, с.192], Ф.Л. Дефліз [22, с.123], Ф.Ф. Бутинець [21, с.41], Л.П. Кулаковська, [106], Л.О. Кадуріна [97, с.125], В.В.Собко, Н.І. Верхоглядова, В.П.Шило, С.Б. Ільїна, О.М.Брадул [235, с.58-62], А.Д. Шере-мет, В.П. Суйц [260, с.109-62], О.А. Петрик [175, с.97], А.Г. За- городній та ін. [24, с.39-40], А.В.Бодюк [40, с.105,116], Н.І. До- рош [74, с.199]), і ми поділяємо цю думку, як ряд етапів або стадій, які можна узагальнити таким чином: попереднє знайомство, збір загальної інформації та вивчення бізнесу клієнта, укладання до-говору, попереднє планування, визначення мети та завдань ауди-ту, оцінка ризиків та суттєвості, складання загального плану ауди-ту, розробка програм аудиту, визначення аудиторських проце-дур, коригування загального плану і програми в процесі проведення аудиту.
Управління процесом аудиту, як відзначає Н.І. Дорош [74, с.194], можна представити таким чином:
1) планування: постановка мети і завдань, розроблення і об-говорення стратегії і тактики, аудиторських програм і процедур;
2) організація: розподіл обов'язків, необхідний для втілен-ня планів на кожному організаційному рівні;
3) управління персоналом (керівництво): визначення вимог до підбору і розстановки кадрів, зберігання документації про надання повноважень, яке здійснюється з урахуванням кваліфі-кації, досвіду та інших невід'ємних характеристик, оплата праці робітників, функціонування системи стимулювання робітників, підбір та навчання кадрів;
4) контроль: здійснення постійного контролю за дотриман-ням плану аудиторських робіт, а у разі необхідності — своєчасне коректування планів, яке може включати виправлення нереаль-них вимог.
В.І. Подольський [25, с.217], А.Д. Шеремет, В.П. Суйц [260, с.111] та ін. визначають, що планування, як початковий етап проведення аудиту, полягає в розробці аудиторською організацією загального плану аудиту з визначенням очікува-ного об'єму, графіків та строків проведення аудиту, а також в розробці аудиторської програми, яка визначає об'єм, види та послідовність виконання аудиторських процедур, що є необхідними для формування аудиторською організацією об'єктивної та обґрунтованої думки про бухгалтерську звітність організації.
Названі вище розробки взяті за основу при складанні авто-ром аудиторських програм та доповнені власними: урахування базування завдань на основних принципах безперервності та на-рахування і основних твердженнях (якісних критеріях) фінансо-вої звітності, оцінка ефективності діяльності, аналіз альтерна-тивних гіпотез, урахування подальших подій тощо.
Одне із найважливіших питань планування, на нашу дум-ку, яке є відправним пунктом, — визначення принципів пла-нування. Г.М. Давидов поділяє принципи аудиту на дві групи: методологічні та принципи професійної етики [68, с.27].
Методологічні принципи : планування аудиту; обґрунтованість оцінки значущості свідоцтв, а також системи внутрішнього кон-тролю; визначення критеріїв суттєвості і достовірності; дотри-мання методики та техніки аудиту, оцінки ризиків та вибору да-них; аналіз інформації та формування висновків; відповідальність за результати аудиту; повне інформування клієнта.
В.І. Подольський відзначає, що планування аудиту повин-но відповідати загальним принципам аудиту, а також таким ло-кальним принципам: комплексності, безперервності, оптималь- ності. А.Д. Шеремет, В.П. Суйц поділяють цю думку. Ф.Ф. Бу- тинець [21, с.41] додає до цих принципів принцип мобілізації. О.А. Петрик [175, с.94—95] доповнює їх перелік такими прин-ципами, як цілісність, доречність, ефективність, гнучкість, контроль.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему: Основні аспекти визначення ролі та завдань програми аудиту в процесі організації аудиторської перевірки

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок