Головна Головна -> Реферати українською -> Аудит -> Методологія складання програми аудиту фінансових інвестицій

Методологія складання програми аудиту фінансових інвестицій

Назва:
Методологія складання програми аудиту фінансових інвестицій
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,40 KB
Завантажень:
77
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Методологія складання програми аудиту фінансових інвестицій
План
1. Методологія складання програми аудиту фінансових інвестицій
2. Рекомендації до процедур аудиту фінансових інвестицій
В даній роботі, спираючись на теоретичні розробки, узагаль-нивши та проаналізувавши теоретичний та власний [230] прак-тичний матеріал, запропоновані розробки програми проведен-ня аудиту фінансових інвестицій на підприємстві. Програма скла-дається до початку аудиту, але в ході аудиту до неї аудитором можуть вноситися як незначні, так і суттєві корективи.
У програмі аудиту види, зміст та час проведення запланова-них аудиторських процедур повинні співпадати з прийнятими до роботи показниками загального плану аудиту. До аудиторсь-кої програми включається також перелік об'єктів аудиту за його напрямками, а також час, що його необхідно витратити на кож-ний напрямок аудиту або на аудиторську процедуру. У програмі аудитор оцінює розмір ризику внутрішнього контролю та свій особистий ризик невиявлення суттєвих помилок у звітності, який існує під час проведення аудиторських процедур, визначає термін проведення аудиторських тестів і незалежних процедур, коорди-нує роботу всіх можливих помічників, залучених з числа співро-бітників підприємства, відзначає присутність інших виконавців аудиту, якщо такі беруть участь у роботі.
Програма аудиту фінансових інвестицій базується на тверд-женнях (якісних аспектах) подання фінансової звітності:
1) існування та наявність;
2) повнота;
3) права і обов'язки;
4) оцінка та вимірювання;
5) подання та розкриття інформації.
Метою аудиту операцій з фінансовими інвестиціями є отри-мання достатніх доказів впевненості в ефективності їх викорис-тання, достовірності відображення та розкриття інформації відпо-відно до діючих принципів та тверджень (якісних аспектів) по-дання фінансової звітності та здатності підприємства залучати та збільшувати капітал для забезпечення своєї подальшої безперер-вної діяльності, що відображається наступними аспектами:
A. Фінансові інвестиції відображають право власності на ак-тиви, підтверджені цінними паперами або іншими відповідними юридичними документами, що є в наявності на підприємстві або знаходяться на зберіганні у відповідних осіб (якісні аспекти 1 і 3).
Б. Фінансові інвестиції повністю відображені у фінансовій звітності та відповідним чином класифіковані (якісні аспек-ти 1 і 2).
B. Вартість фінансових інвестицій, інвестиційний дохід або збиток, оціночні знижки, прибутки або збитки від реалізації фінансових інвестицій і зміни справедливої вартості обліковані та подані у бухгалтерській звітності згідно з П(С)БО (якісні ас-пекти 2 і 4 ).
Г. Операції, що пов'язані з рухом фінансових інвестицій, за-конно, своєчасно та правильно документально оформлені та відображені у фінансовому та податковому обліку ( якісний ас-пект 2 і 3).
Д. Необхідним чином розкрита інформація про обмеження, застави або права на утримання фінансових інвестицій за борги (якісний аспект 5).
Ж. Оцінка ефективності використання фінансових інвес-тицій та здатність підприємства залучати та збільшувати капі-тал для забезпечення безперервної діяльності, аналіз гіпотез (якісний аспект 5).
При первісному аудиті процедури аудиту залежатимуть від того, наскільки можна довіряти роботі попереднього аудитора та використати дані попереднього аудиту.
Якщо аудит буде базуватись на даних попереднього аудиту, то в такому разі необхідно уважно вивчити робочі документи по-переднього аудиту в частині аналізу діяльності підприємства з портфелем цінних паперів за попередній період та визначити, чи адекватним був підхід попереднього аудитора до вивчення й аналізу наступних питань:
¦ Методи оцінки фінансових інвестицій та підтвердження вартості цінних паперів з точки зору розумності та доцільності;
¦ Методи оцінки інвестиційного доходу та підтвердження оцінки доходу з точки зору розумності та доцільності;
¦ Операції по реалізації цінних паперів та оцінка доходу або збитків з точки зору доцільності їх реалізації;
¦ Впевнитись, чи входила в процедури попереднього аудиту перевірка дозволів та супровідної документації по всіх суттєвих операціях;
¦ Доречність класифікації, розкриття інформації та оцінки фінансової звітності та достатності процедур попередника для вирішення цих питань.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Методологія складання програми аудиту фінансових інвестицій

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок