Головна Головна -> Реферати українською -> Аудит -> Організаційні підходи в складанні програми аудиту

Організаційні підходи в складанні програми аудиту

Назва:
Організаційні підходи в складанні програми аудиту
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,80 KB
Завантажень:
77
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Організаційні підходи в складанні програми аудиту
Програма аудиту відображає певну організацію та методику проведення аудиту. В.І. Подольський [25, с.314-315] виділяє чо-тири основних підходи до створення методик аудиту: бухгалтерсь-кий, юридичний, спеціальний, галузевий.
Бухгалтерський підхід полягає в розробці методик перевірки по різних розділах бухгалтерського обліку, наприклад, аудит ка-сових операцій, аудит розрахунків з персоналом по оплаті праці тощо.
Юридичний підхід включає в себе розробку методик перевірки різних питань із юридичної точки зору, вони мають на увазі глибоке вивчення правової сторони відображення господарської діяльності економічного суб'єкта в обліку, наприклад методика аудиту статутного капіталу.
Спеціальний підхід включає в себе розробку методик перевірки груп економічних суб'єктів, що мають загальні спеціальні озна-ки, наприклад методика аудиту підприємств із іноземними інве-стиціями, методики перевірки підприємств, що працюють в умо-вах спеціальних податкових режимів — по спрощеній системі, системі оподаткування в вільних економічних зонах.
Галузевий підхід полягає в розробці методики аудиту еконо-мічних суб'єктів в залежності від виду їх діяльності та галузевої спрямованості.
Ці підходи повинні бути в кожній програмі аудиту. Не можна обмежуватися, наприклад, бухгалтерським підходом — тільки пе-ревіркою бухгалтерських рахунків по заробітній платі — і не врахо-вувати виконання трудового законодавства (юридичний підхід), або не враховувати пільги при оподаткуванні громадян, що мають право на певні пільги (спеціальний підхід), або не перевірити ви-користання певних галузевих розцінок та коефіцієнтів до оплати праці (галузевий підхід). Аудиторську програму, на думку В.І. По- дольського, слід складати у вигляді програми тестів засобів конт-ролю та у вигляді програми аудиторських процедур по суті. А.Д. Шеремет, В.П. Суйц поділяють цю думку [260, с.119, 153].
Програма тестів засобів контролю являє собою перелік су-купності дій, що мають призначення зібрати інформацію про функціонування системи внутрішнього контролю та обліку. Ауди-торські процедури по суті включають в себе детальну перевірку правильності відображення в бухгалтерському обліку оборотів та сальдо по рахунках. Програма аудиторських процедур по суті являє собою перелік дій аудитора для таких детальних конкрет-них перевірок. Така програма є однобічною, аудиторська про-грама повинна включати і тестування, і аудиторські процедури по суті, і аналітичні процедури, вибірку тощо, в залежності від того, який є аудиторський ризик та яку межу суттєвості визна-чив аудитор.
А.В. Бодюк [40, с.117-119] виконання програми аудиторської перевірки пропонує здійснювати за декількома власними група-ми стадій, які пропонується називати кроками: перший крок — охоплює вивчення й аудиторську оцінку (експертизу) організації й стану бухгалтерського обліку, внутрішнього аудиту, якості фінан-сової звітності на підприємстві; другий крок — охоплює безпосе-редньо аудиторську перевірку фінансово-виробничої діяльності та її засобів; третій крок — перевірка внутрішнього контролю підприємства; четвертий крок — аналітичний. Цей підхід не об-грунтовано в частині перевірки внутрішнього контролю. Про-грама аудиторської перевірки складається після розробки загаль-ного плану аудиту, якому передують: попереднє знайомство, збір загальної інформації та вивчення бізнесу клієнта, укладення до-говору, попереднє планування, визначення мети та завдань ауди-ту, оцінка ризиків та суттєвості. Перевірка внутрішнього контро-лю після аудиторської оцінки (експертизи) уже не має ніякого сенсу. А саме після оцінки внутрішнього контролю в програмі ауди-ту визначається обсяг робіт. Виконання аналітичних перевірок на четвертому кроці теж є спірним, оскільки вони повинні бути і на стадіях попереднього планування, і на стадіях самої перевірки.
Міжнародний досвід складання програм аудиту [23] виділяє два основних способи організації програм аудиту: по циклах або по класифікації фінансової звітності.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Організаційні підходи в складанні програми аудиту

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок