Головна Головна -> Реферати українською -> Аудит -> Облік розрахунків по податках

Облік розрахунків по податках

Назва:
Облік розрахунків по податках
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,46 KB
Завантажень:
515
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему:
Облік розрахунків по податках


Облік податків, зборів і платежів підприємства ведуть на рахунку 64 "Розрахунки за податками і платежами".
За кредитом рахунку 64 "Розрахунки за податками й платежами" відображають нараховані платежі до бюджету, за дебетом - належні до відшкодування з бюджету податки, їх сплата, списання тощо.
На субрахунку 641 "Розрахунки за податками" ведуть облік пода-тків, які нараховують та сплачують відповідно до чинного законодавс-тва (податок на прибуток, податок на додану вартість інші податки).
На субрахунку 642 "Розрахунки за обов'язковими платежами" ведуть облік розрахунків за зборами (обов'язковими платежами), які справляють відповідно до чинного законодавства та облік яких не ве-дуть на рахунку 65 "Розрахунки з страхування".
На субрахунку 643 "Податкові зобов'язання" ведуть облік суми , податку на додану вартість, визначеної, виходячи із суми одержаних авансів (попередньої оплати) за готову продукцію, товари, інші мате-ріальні цінності та нематеріальні активи, роботи, послуги, що підля-гають відвантаженню (виконанню).
На субрахунку 644 "Податковий кредит" ведуть облік суми пода-тку на додану вартість, на яку підприємство набуло право зменшити податкове зобов'язання.
Аналітичний облік розрахунків за податками й платежами ведуть за їх видами.
Облік платежів ведуть окремо по кожному податку чи платежу. Наприклад, податок на додану вартість треба обліковувати окремо від податку на прибуток тощо.
Схема обліку за цим рахунком така. На підставі відповідних пер-винних документів - податкових накладних з податку на додану вар-тість, розрахунків встановленої форми з інших податків і платежів і платіжних доручень про їх перерахування у бюджет - проводять за-писи у розрізі кожного податку чи платежу у реєстрах аналітичного обліку розрахунків з бюджетом. Для обліку податку на додану вар-тість, крім того. використовують книги обліку продажу і придбання то-варів (робіт, послуг), записи в яких проводять на основі податкових накладних. Одночасно податок на додану вартість відображають у товарно-транспортних накладних та платіжних дорученнях про опла-ту покупцями вартості відвантажених їм товарів, продукції, виконаних робіт чи послуг або отриманих від постачальників чи підрядників сировини, товарів, робіт і послуг. При цьому має бути повна відповід-ність щодо запису операцій як у податкових накладних, так і в інших документах.
Облік розрахунків за податками і платежами треба організувати таким чином, щоб за кожним із них окремо можна було мати дані про нараховані і сплачені суми, заборгованість на кінець місяця. Тому до перших двох субрахунків треба відкрити аналітичні рахунки за назвою податків і платежів. Зокрема, до субрахунку 641 "Розрахунки за пода-тками" треба відкрити такі аналітичні рахунки:
6411 "Розрахунки з податку на додану вартість";
6412 "Розрахунки з податку на прибуток (фіксованого сільського-сподарського податку)";
6413 "Розрахунки з акцизного збору");
6414 "Розрахунки з прибуткового податку";
6415 "Розрахунки з комунального податку";
6416 "Розрахунки зі збору на розвиток виноградарства і хмеляр-ства";
6417 "Розрахунки з інших податків".
Таблиця 2
Типові операції за рахунком 64 "Розрахунки за податками й платежами"
Зміст господарської операції | Дебет | Кредит
1 | 2 | 3
Передача капітальних вкладень у рахунок погашення за-боргованості за податками | 64 | 15
Списання відстрочених податкових активів при реструкту-ризації податкової заборгованості | 64 | 17
Оплата податків через банк | 64 | 31
1 | 2 | 3
Передача отриманого короткострокового векселя на суму погашення податкової заборгованості | 64 | 34
Зараховано дебіторську заборгованість покупців у пога-шення податкової заборгованості | 64 | 36
Зараховано борг інших дебіторів у погашення податкової заборгованості | 64 | 37
Відображено заборгованість за допомогою та пільгами лік-відаторам аварій тощо | 64 | 48
Оплачено податки за рахунок довгострокових позик | 64 | 50
Видано довгостроковий вексель на суму податкової забор-гованості | 64 | 51
Відстрочення податкової заборгованості перед бюджетом | 64 | 54
Переоформлено податкову заборгованість на інші довгострокові зобов'язання | 64 | 55
Оплачено податки за рахунок короткострокових позик | 64 | 60
Видано вексель на суму податку на додану вартість | 64 | 62
Зараховано у погашення податкової заборгованості пере-плату постачальникам чи підрядникам | 64 | 63
Реструктуризовано заборгованість за податками, відобра-ження податкових зобов'язань при попередній оплаті поку-пців | 64 | 64
Зараховано у погашення податкової заборгованості пере-плату за страхуванням | 64 | 65
Зараховано у погашення податкової заборгованості борги за іншими операціями | 64 | 68
Списання неправильно нарахованих податків (ПДВ, акциз-ного збору) | 64 | 74
Списання неправильно нарахованого податку на прибуток | 64 | 98
Віднесення за рахунок податкової заборгованості надзви-чайних втрат | 64 | 99
Повернення капітальних вкладень, які були передані для погашення податкової заборгованості | 15 | 64
Відображення різниці податкових зобов'язань із податку на прибуток у тому звітному періоді, коли за даними податко-вого обліку він більший від суми, обчисленої за даними бух-галтерського обліку | 17 | 64
Повернення виробничих запасів, які перебували у податко-вій заставі | 20 | 64
Те ж щодо молодняку тварин | 21 | 64
Те ж щодо МШП | 22 | 64
Нарахування податків і зборів, які включають у витрати ви-робництва | 23 | 64
Повернення товарів, які перебували у податковій заставі | 28 | 64
Повернення переплати за податками на рахунок у банку | 31 | 64
Зараховано як поточні фінансові інвестиції переплату за податками і платежами | 35 | 64
Пред'явлено претензію з приводу неправильного нараху-вання податків і платежів | 37 | 64
Відображення податків і платежів, пов'язаних з витратами майбутніх періодів | 39 | 64
Анулювання бюджетного фінансування | 48 | 64
Зарахування відстрочених податкових зобов'язань до пото-чної податкової заборгованості | 54 | 64
Повернення переплати за податками шляхом погашення |виданого підприємством короткострокового векселя | 62 | 64
Переоформлено заборгованість постачальникам на забор-гованість перед бюджетом на основі акта взаємозвірки розрахунків | 63 | 64
Зараховано переплату за податками у погашення заборго-ваності за страхуванням | 65 | 64
Утримано із зарплати прибутковий податок з громадян | 66 | 64
Нараховано податок з доходу (дивідендів) | 67 | 64
Зараховано до бюджету кредиторську заборгованість, за якою минув строк позовної давності | 68 | 64
Нараховано ПДВ, акцизний збір та ін.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Облік розрахунків по податках

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок