Головна Головна -> Реферати українською -> Аудит -> Облікові регістри, їх форми і види. Основні засоби, їх класифікація

Облікові регістри, їх форми і види. Основні засоби, їх класифікація

Назва:
Облікові регістри, їх форми і види. Основні засоби, їх класифікація
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
11,23 KB
Завантажень:
299
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
КОНТРОЛЬНА РОБОТА
на тему:
Облікові регістри, їх форми і види. Основні засоби, їх класифікація


1. Облікові регістри, їх форми і види
Всі господарські операції після їх оформлення первинними до-кументами записуються до облікових регістрів.
Обліковий регістр — це спеціальна таблиця, призначена для відображення документально оформлених господарських операцій у системі рахунків, накопичення та зберігання облікової інформації.
Облікові регістри — це носії спеціального формату (паперові, машинні) у вигляді відомостей, журналів, книг, журналів-ордерів тощо, призначені для хронологічного, систематичного або комбінованого накопичення, групування та узагальнення інформації з первинних документів, що прийняті до обліку.
Інформація, що міститься в облікових регістрах, використовуєть-ся для оперативного управління, економічного аналізу діяльності підрозділів і підприємства в цілому, а також для складання звітності. Тому своєчасне і повне відображення господарських операцій в об-лікових регістрах — одна із обов'язкових умов якості й оператив-ності обліку.
Запис у регістрах бухгалтерського обліку виконується на підставі первинних облікових документів, які фіксують факти виконання господарських операцій і розпоряджень (дозволів) на їх проведення, накопичують і систематизують інформацію первинних документів. Інформація до облікових регістрів переноситься після перевірки первинних документів за формою і змістом.
Перенесення інформації має здійснюватися у порядку надхо-дження первинних документів до місця обробки (бухгалтерії) або не пізніше терміну, що забезпечує своєчасну звітність, наприклад, нара-хування і виплату заробітної плати, складання бухгалтерської, ста-тистичної звітності тощо.
Регістри бухгалтерського обліку мають містити назву, період реє-страції господарських операцій, прізвища і підписи або інші дані, що дають змогу ідентифікувати осіб, які брали участь у їх складанні.
Форми облікових регістрів рекомендуються Міністерством фі-нансів України або розробляються міністерствами і відомствами за умови дотримання


загальних методологічних принципів. Так, нині питання використання регістрів бухгалтерського обліку регулюють-ся Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 р. № 966-ХІУ та методологічними рекомендаціями щодо застосування регістрів бухгалтерського обліку, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 29 груд-ня 2000 р. № 356.
Підприємства, які складають облікові регістри на машинних но-сіях, зобов'язані забезпечити технічні засоби для їх відтворення у зручному для прочитання вигляді.
Облікові регістри складаються щомісяця і підписуються виконав-цями та головним бухгалтером або особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку підприємства. Ведення облікових регістрів та контирування документів первинного обліку здійснюють із застосуванням, щонайменше, коду класів рахунків і коду синтетичного ра-хунка. Аналітичні дані в облікових регістрах мають узгоджуватися з даними синтетичного обліку на останнє число місяця.
Інформація про господарські операції, здійснені підприємством за певний період, в облікових регістрах переноситься у згруповано-му вигляді до бухгалтерської звітності підприємства.
У бухгалтерському обліку використовують різні за формою, змістом та способом відображення інформації облікові регістри (рис. 1).
Рис. 1 Облікові регістри
За своїм зовнішнім виглядом облікові регістри поділяють на книги, картки й окремі листки.
Бухгалтерські книги застосовують для ведення записів із син-тетичного й аналітичного обліку. В них всі листки зброшуровано, пронумеровано, на останній сторінці вказано кількість сторінок, з підписом керівника, головного бухгалтера, а також скріплено печат-кою. До них належать: Касова книга, Головна книга, книга Журнал-Головна та ін. Бухгалтерські книги — раціональний та надійний спосіб збереження облікових регістрів. Вони досить широко засто-совуються для ведення обліку коштів, товарно-матеріальних цінно-стей тощо.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Реферат на тему: Облікові регістри, їх форми і види. Основні засоби, їх класифікація

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок