Головна Головна -> Реферати українською -> Аудит -> Цілі та завдання аудиту трудових ресурсів та оплати праці

Цілі та завдання аудиту трудових ресурсів та оплати праці

Назва:
Цілі та завдання аудиту трудових ресурсів та оплати праці
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,34 KB
Завантажень:
367
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Цілі та завдання аудиту трудових ресурсів та оплати праці
Активи підприємства являють собою економічні ресурси підприємства в різних їх видах, які використовуються в процесі здійснення господарської діяльності. Вони формуються для конк-ретних цілей діяльності підприємства згідно із стратегією його економічного розвитку та в формі сукупних цінностей характери-зують основу економічного потенціалу підприємства. Існуючі підхо-ди до визначення активів підприємства, що прийняті сьогодні в Україні, включають тільки майнові цінності підприємства.
Однак в процесі господарської діяльності велику роль відіграє людський потенціал. Творчий потенціал працівників формує пев-ний клімат на виробництві — впровадження передових технологій, організацію систем і механізмів управління виробництвом, фінан-сами, грошовими потоками тощо. Тобто працівники, що наділені організаторськими та розумовими здібностями, займаючи відповідні посади, можуть досить реально підвищити ефективність діяльності підприємства та його прибутки.
Вважається, що людину не можна розглядати як товар. Водно-час не доводиться заперечувати того, що люди за певну ціну нада-ють свої послуги. Ціною їхніх послуг є ставка заробітної плати. Ос-кільки купівля-продаж робочої сили об'єктивно виступає у формі купівлі-продажу праці, то вартість робочої сили перетворюється на заробітну плату. Отже заробітна плата є грошовим еквівалентом вар-тості і ціни товару. ЇЇ речовим, матеріальним змістом виступає кількість життєвих благ, необхідних для відтворення робочої сили найманого робітника і членів його сім'ї. Серед усіх товарних цін вона безпосередньо відіграє найважливішу роль [221, с.10].
Формування нової системи організації заробітної плати є однією із актуальніших проблем, безпосередньо пов'язаних з відбудовою економіки України, її трансформацією на ринкових засадах. Можна стверджувати, що заробітна плата є «нервовим центром суспільного організму», яка зумовлена тим, що вона має одночасно та рівноцінно виконувати відтворювальну, стимулю-ючу, регулюючу та соціальну функції. Якщо недостатньо уваги приділяти хоча б одній з цих функцій, заробітна плата взагалі перестає виконувати своє соціально-економічне призначення.
Ставки заробітної плати дуже різняться. Середню заробітну плату складно визначити, як і середню людину. Перспективний стан підприємства можна описати показниками продуктивності праці, які характеризують і технологічний, і організаційний стан підприємства по відношенню до конкурентів і в цьому велику роль відіграє потенціал працівників підприємства. Продук-тивність праці і стійкість на ринку — величини досить тісно зв'я-зані: підприємство, яке має середню продуктивність, а не більшу, ніж у інших, знаходиться в постійній залежності від ринку, а підвищення продуктивності праці знижує цю залежність. Заро-бітна плата як показник, залежний безпосередньо від ефектив-ності виробництва, продуктивності праці, конкурентоспромож-ності продукції, є не лише індикатором, що визначає загальний рівень оплати праці працівників, але й показником, що визна-чає величину частки у валовому національному продукті, відоб-ражає можливості розвитку галузі.
В даному разі ми поділяємо думку Г.М. Давидова [68, с.103] стосовно оцінки аудитом: загальної кадрової політики; підбору кадрів; управління кадрами; рівня оплати праці, мотивації; керів-ного персоналу.
Міжнародний стандарт аудиту 315 «Розуміння суб'єкта гос-подарювання та його середовища та оцінка ризиків суттєвих викривлень» [127, с.336] звертає увагу аудитора на необхідність оцінки середовища контролю, складовим елементом якого є філософія та стиль роботи управлінського персоналу, що охоп-лює широке коло характеристик: підхід управлінського персо-налу до прийняття моніторингу ризиків бізнесу; ставлення і за-ходи управлінського персоналу щодо фінансової звітності (вибір консервативного або агресивного підходу з дозволених альтер-нативних принципів бухгалтерського обліку, а також визначення усвідомлення та консерватизму по відношенню до облікових оцінок); ставлення управлінського персоналу до обробки інфор-мації, функцій бухгалтерського обліку та персоналу.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Цілі та завдання аудиту трудових ресурсів та оплати праці

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок