Головна Головна -> Реферати українською -> Аудит -> Визначення мети та завдань програми аудиторської перевірки

Визначення мети та завдань програми аудиторської перевірки

Назва:
Визначення мети та завдань програми аудиторської перевірки
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
10,75 KB
Завантажень:
344
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Визначення мети та завдань програми аудиторської перевірки
На важливість розробки програми аудиторської перевірки звертають увагу більшість зарубіжних та вітчизняних вчених. Так, Е.А. Аренс та Дж.К. Лоббек [19, с.313-321] розглядають організаційні питання в плануванні аудиту. Філіп Л. Дефліз [22,с.148-154] дає стратегію планування, Р. Додж [72, 66-67] викладає загальні вимоги згідно з міжнародними стандарта-ми: мету, загальні процедури. Розробці програм аудиторської перевірки, як окремому аспекту, приділяють увагу сучасні на-уковці: В.С. Рудницький [193, с.108-110], Н.І. Дорош [74, с. 194-208, 75, с.57-61], О.А.Петрик [175, с.93-115], В.І. По- дольський [25, с.217-230] , Л.П. Кулаковська та Ю.В. Піча [106, с.70], Л.О. Кадуріна [97, с.126], Г.М. Давидов [68, с.30-32], В.Я. Савченко [196, с. 129- 130], В.В.Собко, Н.І. Верхоглядо- ва, В.П.Шило, С.Б. Ільїна, О.М. Брадул [235, с. 27- 31], А.Д. Шеремет, В.П. Суйц [260, с.109-62], В.П. Суйц, А.Н. Ахмет- беков,Т.А. Дубровина [240, с.94-136, 247-283], А.Г. Загородній та ін. [24, с.40, с.104-120 ].
Серед авторів, які не виділяють розробку робочих програм ауди-торської діяльності як окремий аспект, однак виділяють завдання аудиту, а саме питання, що повинні бути перевірені, слід назвати- таких, як Ф.Ф. Бутинець, Б.Ф. Усач [21, с.41], Л.М. Чернелевсь- кий, Н.І. Беренда [252, с.45], Б.Ф. Усач [248 c. 41-45].
В процесі планування важливе значення має визначення мети та завдання аудиторської перевірки.
Л.П. Кулаковська та Ю.В. Піча [106, с.65] метою плануван-ня конкретної аудиторської перевірки вважають концентрацію уваги аудитора на найважливіших напрямках аудиту, виявленні проблем, які слід перевірити якнайдетальніше. Планування до-помагає аудитору належним чином організувати свою роботу та здійснювати нагляд за роботою асистентів, які беруть участь у перевірці, а також координувати роботу, що здійснюється інши-ми аудиторами та фахівцями інших професій.
Л.О. Кадуріна [97, с.128] відзначає, що формування мети аудиту має важливе значення, тому що вона відразу знайомить клієнта з тим, за чим прийшов аудитор на підприємство і яку користь може принести проведена перевірка. Тому варто доклад-но вказати, що аудит ставить своєю задачею не збір негативних фактів, не нагромадження компрометуючого матеріалу, а вияв-лення недоліків у бухгалтерській і взагалі економічній роботі та внесення конкретних пропозицій по усуненню наявних недоліків і недопущенню їх надалі.
В.В.Собко, Н.І. Верхоглядова, В.П.Шило, С.Б. Ільїна, О.М. Брадул [235, с. 27] відзначають, що деталізація мети стосується критеріїв достовірності звітності, до яких відносять:
¦ реальність існування активів і пасивів підприємства на дату складання бухгалтерського балансу;
¦ права та зобов'язання, зазначені у балансі;
¦ оцінка окремих статей балансу;
¦ перевірка і підтвердження повноти господарських опе-рацій;
¦ наявність необхідних пояснень щодо складання звітності.
Таким чином, можна стверджувати, що кожна аудиторська
програма повинна мати мету та завдання, які розкривають суть аудиторської перевірки, базуються на твердженнях (якісних кри-теріях) подання фінансової звітності та принципах: безперерв-ності, суттєвості, комплексності, доречності, гнучкості, ефек-тивності, контролю.
Програма аудиту, як відзначають Е.А. Аренс та Дж.К. Лоббек [19, с. 313], звичайно розробляється по трьох сегментах: пере-вірки операцій, аналітичні процедури і перевірки окремих еле-ментів сальдо. Філіп Л. Дефліз .[22, с. 239] відмічає, що програ-ма проведення аудиту є документом, в якому зібрані процедури аудиторського контролю. Ця програма являє собою перелік опе-рацій, які слід виконати в процесі аудиту. В ній зазвичай визна-чаються характер та об'єм робіт, даються застереження щодо можливого пропуску або дублювання операцій та варіанти доку-ментів, які відображають виконану роботу. Програма аудиту, вка-зує Філіп Л. Дефліз в Аудит Монтгомері, повинна забезпечити високу ефективність використання перерахованих в ній проце-дур. Зокрема, програма повинна бути організована таким чином, щоб при аналізі конкретного документа було використано яко-мога більше процедур аудиторського контролю, вказаних в про-грамі.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Визначення мети та завдань програми аудиторської перевірки

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок