Головна Головна -> Реферати українською -> Аудит -> Необхідність знаймоства з бізнесом клієнта

Необхідність знаймоства з бізнесом клієнта

Назва:
Необхідність знаймоства з бізнесом клієнта
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,17 KB
Завантажень:
135
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
РЕФЕРАТ
на тему:
Необхідність знаймоства з бізнесом клієнта


В умовах формування ринкових відносин та різноманітності форм власності виникла необхідність удосконалення функцій управління процесом виробництва, що викликало потребу створення госпрозра-хункових органів фінансового контролю, тобто аудиту.
У світовій практиці аудит набув значного поширення. Основною передумовою аудиту є взаємна зацікавленість підприємства (фірми) в особі його власників (акціонерів), держави в особі податкової адмі-ністрації і самого аудитора в забезпеченні реальності та достовірності обліку і звітності.
Аудит є обов'язковою частиною цивілізованого функціонування ринкової економіки кожної країни.
Для вирішення непорозумінь між податковими органами і керів-ними структурами, що представляють інтереси власників щодо підви-щення ефективності виробництва, державного контролю уже було не-достатньо, адже він захищав лише інтереси держави. Це стало по-штовхом до виникнення незалежного контролю, який дістав назву аудиту (від. лат. ашііо — той, що вислуховує), тобто такого, що вислу-ховує звіти посадових осіб. Аудитори стали потрібні й незацікавленій стороні — суду, арбітражу, які відстоювали справедливість.
Розвиткові аудиту сприяло також розмежування функцій та інте-ресів підприємців (менеджерів, адміністрації, управлінців), коли влас-ник для керівництва своїми підприємствами почав наймати спеціальний апарат управління. Для попередження недоліків, зловживань, при-ховування витрат і доходів, неправильного розподілу прибутків, на-вмисного присвоєння їх найманими керуючими власники змушені вдаватись до перевірки фінансової звітності незалежним аудитором.
Аудит є незалежною експертизою фінансової звітності комерцій-них підприємств уповноваженими на те особами (аудиторами) з метою підтвердження її достовірності для державних податкових органів і власників. Іншими словами, аудит — це надання практичної допо-моги керівництву й економічним службам підприємства щодо ве-дення справ і управління його фінансами, а також щодо налагодження бухгалтерського фінансового і управлінського обліку, надання різних консультацій. Аудит також дає змогу дати оцінку майна під час при-ватизації і при акціонуванні підприємств різних форм власності.
Аудит, крім того, охоплює такими основними питаннями: пере-вірка комерційної і господарсько-фінансової діяльності суб'єктів господарювання, фінансової звітності з погляду правильності скла-дання і реальності оголошення оподаткованого прибутку, а також до-тримання ними чинного законодавства.
Господарська діяльність в умовах ринкової економіки узагальнюється з використанням грошового вимірника, тоб-то фінансового критерію. Тому в системі економічного конт-ролю сформулювався фінансовий контроль. Змістом цього контролю є виробничі відносини і продуктивні сили у сфері макро- і мікроекономіки господарської діяльності. У сфері макроекономіки функціонує державний фінансово-економіч-ний контроль, який здійснює Рахункова палата Верховної Ради України. Об'єктами його є Державний бюджет Украї-ни (формування і витрачання), кошториси вищих органів державної виконавчої, судової влади, іноземні валютні кре-дити, іноземні інвестиції у народногосподарські програми та ін.
На рівні мікроекономіки функціонує фінансово-госпо-дарський контроль, який здійснюють Державна контроль-но-ревізійна служба України і контрольно-ревізійні підрозді-ли власників капіталу, а також на замовлення останніх — незалежні аудиторські організації (фірми).
Метою фінансово-господарського контролю є сприяння раціональному використанню засобів і предметів праці, а також самої праці у підприємницькій діяльності для одержан-ня найбільшого прибутку. Завдання фінансово-господарсько-го контролю поділяють на окремі та загальні. Розв'язання окремих завдань передбачає перевірку однієї із сторін госпо-дарської діяльності (використання сировини у виробництві, випуск продукції та її собівартість, збереження цінностей), а загальних — всієї господарської діяльності об'єднання, корпо-рації, з визначенням рентабельності і конкурентоспромож-ності продукції, прибутковості господарюючих суб'єктів.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Реферат на тему: Необхідність знаймоства з бізнесом клієнта

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок