Головна Головна -> Реферати українською -> Аудит -> Бухгалтерський облік. Його суть і значення

Бухгалтерський облік. Його суть і значення

Назва:
Бухгалтерський облік. Його суть і значення
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
11,44 KB
Завантажень:
170
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Бухгалтерський облік. Його суть і значення


ПЛАН
Вступ
1. Роль бухгалтерського обліку в управлінні і контролі
2. Завдання бухгалтерського обліку
3. Предмет бухгалтерського обліку
4. Метод бухгалтерського обліку
Висновки
Список використаної літератури
Вступ


Невід’ємною складовою розвитку ринкових відносин в Україні є адекватне відображення (облік) господарської діяльності суб’єктів господарювання. Його зміст і завдання обумовлені способом виробництва, рівнем розвитку продуктивних сил та станом виробничих відносин.
Для адаптації до загальноприйнятих у світовій практиці принципів та методів ведення обліку в Україні здійснюється його реформування, започатковане “Програмою реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів”, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.98 р. № 1706.
Необхідність цього процесу в Україні викликана:
- об’єктивними факторами реформування всього економічного сектора держави;
- формуванням нових економічних стосунків між суб’єктами господарювання;
- підтримкою курсу України, як європейської держави, на всебічну інтеграцію у світове товариство.
Останнє і стало головним чинником розробки і прийняття законодавчих актів, направлених на реформування системи бухгалтерського обліку в Україні та приведення її до міжнародних стандартів.
За Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999 р. № 291 бухгалтерський облік — це процес виявлення, вимі-рювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, збе-рігання та передачі інформації про діяльність підпри-ємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.
1. Роль бухгалтерського обліку в управлінні і контролі
Становлення ринкової економіки в Україні, поява нових гос-подарських структур різних форм власності, розвиток міжна-родних економічних зв'язків зумовлюють необхідність удоско-налення обліку і контролю як складових частин економічної інформації, необхідної для управління на всіх рівнях.
Управління будь-яким підприємством вимагає систематич-ної інформації про здійснювані господарські процеси, їх харак-тер і обсяг, про наявність матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, їх використання, про фінансові результати діяльності. Основним джерелом такої інформації є дані поточного бухгал-терського обліку, які систематизуються у звітність. Така звітність має велике значення, оскільки використовується не тільки для економічного аналізу діяльності окремого підприємства з метою одержання інформації, необхідної для управління, а й для узагальнення результатів у масштабі галу-зей і народного господарства в цілому.
Розвиток господарських зв'язків в умовах ринку значно роз-ширює кількість користувачів обліковою і звітною інфор-мацією. Ними є не тільки працівники управління, безпосе-редньо пов'язані з підприємництвом, а й зовнішні користувачі інформації, які мають прямий фінансовий інтерес: банки — при вирішенні питання про надання кредитів; постачальники — при укладенні договорів на поставку товарно-матеріальних цінностей; інвестори, засновники, акціонери, яких інтересує рентабельність вкладеного капіталу і можливість одержання доходів (дивідендів). Значний інтерес облікова інформація має також для працівників податкових і фінансових служб, органів державної статистики й управління.
Бухгалтерський облік можна визна-чити як організований цілеспрямований процес одержання і пе-редавання інформації про факти господарської діяльності. Мета цього процесу — надання інформації користувачам для прийняття оптимальних управлінських рішень. Отже, бухгал-терський облік має як науковий (теоретичний), так і практич-ний (прикладний) бік. Бухгалтерський облік є одночасно і наукою і мистецтвом, яке опирається на певні принципи та методи.
Підкреслюючи значення бухгалтерського обліку в уп-равлінні господарською діяльністю, німецький вчений-економіст І.Ф.Шерр ще наприкінці XIX століття писав, що "Бухгалтерський облік — непогрішний суддя минулого, необхідний керівник сучасного і надійний консультант майбутнього кож-ного підприємства".

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Реферат на тему: Бухгалтерський облік. Його суть і значення

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок