Головна Головна -> Реферати українською -> Аудит -> Проектування автоматизованої інформаційної системи обліку

Проектування автоматизованої інформаційної системи обліку

Назва:
Проектування автоматизованої інформаційної системи обліку
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,80 KB
Завантажень:
406
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат
на тему:
Проектування автоматизованої інформаційної системи обліку


П Л А Н
Проектування автоматизованої інформаційної системи обліку …. 3
Стадії та етапи створення автоматизованої інформаційної
системи обліку …………………………………………………….. 4-7
3. Вимоги до інформаційної системи бухгалтерського обліку
та аудиту ………………………………………………………………. 8
Список використаної літератури ………………………………………….. 9


Проектування автоматизованої інформаційної системи обліку
Процес створення автоматизованих інформаційних систем (далі, АІС) обліку - це сукупність робіт, що починаються формуванням вхідних вимог до цієї системи, а закінчуються введенням її в дію. Такий процес передбачає або способи індивідуального розроблення проектної документації, або способи індустріального розроблення із застосуванням за-собів автоматизованого проектування. Сучасні засоби автомати-зованого проектування поділяються на два типи: такі, що базу-ються на методах типового проектування, і такі, що базуються на методах модельного проектування.
У свою чергу, типове проектування передбачає застосування типових проектних рішень (ТПР), пакетів прикладних програм (ППП) або орієнтоване на об'єкт проектування в цілому. ТПР і ППП будуються за компонентами, а об'єктний підхід охоплює всю систему, тобто АІС обліку.
При типовому проектуванні постає потреба пристосовувати («прив'язувати») ТПР або ППП до конкретного об'єкта управ-ління. Такий спосіб організації АІС дає змогу створювати уніфі-ковані елементи АІС і мінімізувати витрати на них. При створенні комп'ютерних інформаційних систем обліку, як правило, використовуються методи типового проектування.
Метою створення АІС обліку є вдосконалення системи бухга-лтерського обліку на конкретному економічному об'єкті завдяки застосуванню засобів обчислювальної техніки.
Проектування АІС обліку — тривалий, трудомісткий і дина-мічний процес, в якому на різних етапах беруть участь фахівці рі-зних напрямків і кваліфікації. Одним із головних завдань управ-ління розробленням є чіткий поділ і координація робіт за групами фахівців у часі для успішного закінчення проектних робіт у дире-ктивне встановлені терміни.
Організації, причетні до створення комп'ютерних інформаційних систем обліку, за своїми юридичними повноваженнями поділяються на дві кате-горії: замовники і виконавці. Замовником може бути кожна гос-подарська організація, що потребує розроблення і впровадження АІС. Виконавцями, як правило, є спеціалізовані проектні органі-зації (науково-дослідні та проектні інститути, проектні бюро і т. ін.), пов'язані із замовником договірними зобов'язаннями.
Процес створення комп'ютерної інформаційної системи обліку являє собою сукуп-ність упорядкованих у часі, взаємопов'язаних, об'єднаних у ста-дії та етапи робіт, виконати які необхідно і достатньо для ство-рення АІС.
Стадії та етапи створення автоматизованої інформаційної
системи обліку.
Під стадією створення АІС обліку розуміють одну з частин процесу створення АІС, яка встановлена нормативними докумен-тами і закінчується випуском документації на АІС, що містить опис повної моделі АІС на заданому для цієї стадії рівні, або прийманням АІС до промислової експлуатації.
Стадії створення:
Формування
вимог до АІС | - вивчення організаційної структури об'єкта,
- формування вимог до АІС;
- складання техніко-тактичного завдання на розроблення АІСА
Розроблення концепції АІС | - вивчення об'єкта;
- проведення науково-дослідних робіт;
- розроблення варіантів концепції АІС;
- складання звіту про виконану роботу
Технічне завдання | - складання технічного завдання на АІС
Ескізний проект | - вибір попередніх рішень за отриманим варіантом по АІС загалом;
- вибір попередніх рішень по окремих ком-понентах АІС
Технічний проект | - розроблення проектних рішень по АІС;
- розроблення технічної документації на АІС;
- формування технічних вимог до АІС;
- розроблення завдань для суміжників
Робоча документація | - адаптація програмного забезпечення;
- розроблення технологічних і посадових інструкцій
Уведення в дію | - підготовка персоналу;
- попередні випробування АІС;
- дослідна експлуатація АІС;
- промислова експлуатація АІС
Супроводження АІС | - виконання гарантійних зобов'язань;
- післягарантійне обслуговування
Проекти створення комп'ютерних інформаційних систем обліку на кожній стадії розробляються поетапно з огляду на складність цього процесу і специфіку функцій різних його частин.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему: Проектування автоматизованої інформаційної системи обліку

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок