Головна Головна -> Реферати українською -> Аудит -> Аудит обліку фінансових результатів

Аудит обліку фінансових результатів

Назва:
Аудит обліку фінансових результатів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,28 KB
Завантажень:
81
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат
на тему:
Аудит обліку фінансових результатів


Фінансовий результат діяльності підприємства характеризує його економічну ефективність. Однією з найважливіших аудиторських процедур є оцінювання балансового прибутку, величина якого сут-тєво залежить від правильності обчислення належних платежів (по-даток на додану вартість, акцизний збір, інші вирахування з доходу).
Для перевірки фактичного виторгу — виручки (доходу) від реалі-зації продукції (товарів, робіт, послуг) — аудитор використовує пер-винні документи на відпуск готової продукції зі складу, облікові регістри, банківські виписки про рух грошових коштів на рахунку в банку, прибуткові касові ордери на прихід готівки у касу підприєм-ства, платіжні доручення на оплату відвантаженої продукції, пере-пустки на вивіз готової продукції з території підприємства.
Детальній перевірці підлягають доходи і видатки.
Щоб визначити валовий прибуток (збиток), необхідно від чи-стого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відняти суму собівартості реалізованої продукції.
Відтак для визначення фінансового результату від операцій-ної діяльності (прибутку чи збитку) необхідно від валового прибутку відрахувати адміністративні витрати, витрати на збут, інші опе-раційні витрати і додати до одержаної суми інші операційні доходи.
Потім слід встановити правильність вирахування фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування. Для цьо-го необхідно до фінансового результату від операційної діяльності долучити дохід від участі в капіталі (отриманий від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства), інші фінансові доходи (дивіденди, відсотки та інші доходи, отримані від фінансових інвес-тицій), інші доходи (дохід від реалізації фінансових інвестицій, не-оборотних активів і майнових комплексів, дохід від не операційних курсових різниць), і відняти фінансові витрати (витрати на процен-ти та інші витрати підприємства, пов'язані із залученням позиково-го капіталу), втрати від участі в капіталі (збиток, спричинений інве-стиціями в асоційовані, дочірні або спільні підприємства), інші витрати (собівартість реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів, втрати від не операційних курсових різниць, втрати від уцінки фінансових інвестицій та необоротних активів).
Фінансовий результат від звичайної діяльності (прибуток, збиток) встановлюється шляхом відрахування від фінансового ре-зультату від звичайної діяльності до оподаткування податку на при-буток від звичайної діяльності.
І, нарешті, слід перевірити правильність визначення чистого при-бутку (збитку). Для цього необхідно від фінансового результату від звичайної діяльності відрахувати надзвичайні витрати (невідшко-довані збитки від надзвичайних подій — стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій), податок із надзвичайного прибутку, і додати суму надзвичайних доходів. Таким чином, чистий прибуток (збиток) роз-раховується як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності та надзвичайного прибутку, надзвичайного збитку та по-датків із надзвичайного прибутку.
Ретельній перевірці підлягають первинні документи, що характе-ризують збитки від списання боргів через нестачі й крадіжки, через неплатоспроможність боржників, підставою для чого є рішення судів про неспроможність відповідача.
Досить старанно слід перевірити обґрунтованість відображення у бухгалтерському обліку тієї частини прибутку, яка підлягає вилучен-ню в бюджет у зв'язку із застосуванням економічних санкцій: за приховання (заниження) прибутку (доходу) від оподаткування; пені за несвоєчасне перерахування платежів у бюджет та ін. Суми таких санкцій покриваються за рахунок прибутку, що залишається у роз-порядженні підприємств, і не впливають на величину оподатковано-го прибутку.
Крім того, аудит фінансового стану встановлює платоспроможність підприємства. Платоспроможним воно вважається тоді, коли сума активів (запаси, грошові кошти, дебіторська заборгованість тощо) більша або дорівнює його зовнішній заборгованості (кредити, кре-диторська заборгованість, поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом, з оплати праці тощо).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Аудит обліку фінансових результатів

Схожі роботи:


BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок