Головна Головна -> Реферати українською -> Аудит -> Опис бізнесу. Текстова частина

Опис бізнесу. Текстова частина

Назва:
Опис бізнесу. Текстова частина
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,01 KB
Завантажень:
167
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Опис бізнесу. Текстова частина
Стисла історія підприємства, важливі події його розвитку
Державне п?дприємство "Закарпатська рибоводно-мел?оративна станц?я" було створено розпорядженням Ради М?н?стр?в УРСР №362 в?д 25 травня 1972 р.
На даний час Державне п?дприємство перетворено у ВАТ "Закарпатська рибоводна станц?я" зг?дно р?шення №3/613 РВ ФДМУ у Закарпатськ?й област? в?д 30. 12.1998 р.
М?сцезнаходження рибоводного господарства зумовлено зручним для водонакопичення рельєфом в пойм? р?чки Боронявка на п?вденн?й околиц? села Бороняво.
Перша проектно-техн?чна документац?я для рибоводного господарства була виготовлена Льв?вським в?дд?ленням ?нституту "Г?дрорибпроект" в 1972 р. Б?льш?сть об'єкт?в станц?ї були введен? в експлуатац?ю в 1978 р.
Інформація про організаційну структуру емітента, про дочірні підприємства, філії, представництва із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, про зміни в організаційній структурі
ВАТ "Закарпатська рибоводна станц?я" розм?щено в с.Бороняво Хустського району Закарпатської област?. Доч?рн?х п?дприємств немає.
Ще будучи державним п?дприємством"Закарпатська рибоводно-мел?оративна станц?я" з 1972 р. Входить до складу Об'єднання рибницьких господарств внутр?шн?х водойм України "Укррибгосп", яке в?дноситься до М?н?стерства аграрної пол?тики України.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Бухгалтерський обл?к ВАТ "Закарпатська рибоводна станц?я" зд?йснюється ?з застосуванням "Плану рахунк?в бухгалтерського обл?ку", затвердженого М?н?стерством ф?нанс?в України в?д 30.11.1999 р. №291 та в?дпов?дає вимогам Закону України "Про бухгалтерський обл?к та ф?нансову зв?тн?сть в Україн?" №9%-Х?У в?д 16.07.1999 р.
Основн? засоби обл?ковуються зг?дно Положення (стандарту) бухгалтерського обл?ку 7 "Основн? засоби". До основних засоб?в належать матер?альн? активи, як? п?дприємство утримує з метою використання їх у процес? виробництва або постачання товар?в ? послуг, для зд?йснення адм?н?стративних та соц?ально-культурних функц?й, оч?куваний строк корисного використання (експлуатац?ї) яких б?льше одного року.
Анал?тичний обл?к зносу необоронтих актив?в ведеться в?дпов?дно за видами основних засоб?в, ?нших матер?альних необоротних актив?в та нематер?альних актив?в.
Рахунки класу 2"Запаси" призначен? для узагальнення ?нформац?ї про наявн?сть ? рух належних п?дприємству предмет?в прац?. Запаси включають сировину та матер?али, паливо, запасн? частини, незавершене виробництво, готову продукц?ю, МШП на склад?, буд?вельн? матер?али, матер?али с?льськогосподарського призначення. Запаси обл?ковуються за соб?варт?стю. Соб?варт?сть запас?в включає витрати на придбання, доставку та переробку.
Варт?сть незавершеного виробництва узагальнює прям? витрати на виробництво продукц?ї та виробнич? накладн? витрати та витрати в?д браку продукц?ї. Анал?тичний обл?к виробництва ведеться за видами виробництв, за статтями витрат ? видами продукц?ї, що виробляється.
Готова продукц?я в?дображається за виробничою соб?варт?стю. До готової продукц?ї в?дноситься продукц?я, обробка якої зак?нчена та пройшла випробуванняприймання ? в?дпов?дає техн?чним умовам ? стандартам.
Рахунки класу 3, як? використовує п?дприємство, узагальнюють ?нформац?ю про наявн?сть ? рух грошових кошт?в у кас? та на розрахунковому рахунку у банку. Валютн? рахунки в?дсутн?.
Обл?к власного кап?талу товариства ведеться за видами кап?талу, за кожним учасником, акц?онером.
Деб?торська заборгован?сть за товари, роботи, послуги включає заборгован?сть за реал?зовану продукц?ю ? послуги.
Обл?к доход?в в?д реал?зац?ї ведеться за видами продукц?ї, товар?в, послуг.
Доход зменшується на суму знижок та повернень продукц?ї покупцями.
Витяг з аудиторського висновку - підтвердження аудитором (аудиторською фірмою) річного балансу та довідки про фінансовий стан емітента (за текстом розділу "Висновок" аудиторського висновку)
Аудиторська перевiрка фiнансової звiтностi товриства була проведена аудитором - Сенюк Зеновiєм Йосиповичем.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Опис бізнесу. Текстова частина

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок