Головна Головна -> Реферати українською -> Аудит -> Основи організації обліку та аудиту на базі ТОВ "Скала"

Основи організації обліку та аудиту на базі ТОВ "Скала"

Назва:
Основи організації обліку та аудиту на базі ТОВ "Скала"
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
27,44 KB
Завантажень:
26
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 
Розділ 1 Теоретичні основи організації обліку і аудиту розрахунків з покупцями та іншими дебіторами.
1.1 Нормативно-правове регулювання обліку розрахунків з покупцями та іншими дебіторами.
У процесі діяльності підприємство не завжди здійснює розрахунки з іншими підприємствами або фізичними особами одночасно з передачею май-на, виконанням робіт, наданням послуг тощо. У зв'язку із цим у нього виникає дебіторська забор-гованість.
Дебіторська заборгованість визначається як сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату. Дебіторами можуть бути як юридичні, так і фізичні особи, які заборгували підприємству грошові кошти, їх еквіваленти або інші активи. За даними бухгалтерського обліку можна визначити суму заборгованості на будь-яку дату, але звичай-но така сума визначається на дату балансу. Оскі-льки відповідно до вимог національних стандартів бухгалтерського обліку підприємства подають та-кож проміжну (квартальну) звітність, то суму дебі-торської заборгованості підприємства слід визна-чати щоквартально.
При організації обліку дебіторської заборгованості використовують такі нормативні документи, що діють на території України :
1. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність” №996- XIV від 16.07.99 р.
4 . План рахунків бухгалтерського обліку підприємств, організацій та установ, затверджений наказом Міністерства фінансів України №291 від 30.11.2008 р.
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затверджений наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99 р.
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №2 “Баланс”, затверджений наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.2008 р.
7 . Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №4 “Звіт про рух грошових коштів”, затверджений наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.2000 р.
8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №10 “Дебіторська заборгованість”, затверджений наказом Міністерства фінансів України №237 від 08.10.2000 р.
Порядок бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості та її відображення у фінансовій звітності регулюються П(с)БО 10 "Дебіторська за-боргованість". Дія П(с)БО 10 не поширюється тільки на бюджетні установи, всі інші юридичні особи зобов'язані керуватися його вимогами.
Згідно з П(с)БО № 10» Дебіторська заборгованість, дебітори - юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів.
Дебіторська заборгованість - сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату.
Дебіторська заборгованість відображається у формі № 1 "Баланс" у складі активів. Активи підприємства - це ресурси, що контролюються підприємством, від використання яких очікується отримання економічних вигод у майбутньому. Зви-чайно економічна вигода від дебіторської заборго-ваності виражається в тому, що підприємство в результаті її погашення розраховує рано чи пізно отримати грошові кошти або їх еквіваленти. Відпо-відно дебіторську заборгованість можна визнати активом тільки тоді, коли існує ймовірність її по-гашення боржником. Якщо такої ймовірності не-має, суму дебіторської заборгованості слід списа-ти.
Якщо заборгованість неможливо достовірно оцінити, тобто визначити її суму, вона не може бути визнана активом і не повинна відображатися в балансі.
Згідно з П(с)БО 10 дебіторська заборгованість поділяється на довгострокову і короткострокову.
Довгостроковою дебіторською заборгованістю визнається заборгованість, яка не виникає в ході нормального операційного циклу і буде погашена після 12 місяців з дати балансу.
У П(с)БО 2 "Баланс" дається визначення опе-раційного циклу - це проміжок часу між придбан-ням запасів для здійснення діяльності й отриман-ням коштів від реалізації виробленої з них продукції або товарів і послуг. Визначення нормально-го операційного циклу у стандартах немає, однак, використовуючи наведене вище визначення опера-ційного циклу, можна зробити висновок, що це операційний цикл у звичайних умовах діяльності.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 Реферат на тему: Основи організації обліку та аудиту на базі ТОВ "Скала"

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок