Головна Головна -> Реферати українською -> Аудит -> Методологія складання програми аудиту кредиторської заборгованості та інших зобов'язань

Методологія складання програми аудиту кредиторської заборгованості та інших зобов'язань

Назва:
Методологія складання програми аудиту кредиторської заборгованості та інших зобов'язань
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
10,17 KB
Завантажень:
284
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Методологія складання програми аудиту кредиторської заборгованості та інших зобов'язань
План
1. Методологія складання програми аудиту кредиторської заборгованості та інших зобов’язань
2. Рекомендації до процедур аудиту кредиторської заборгованості та інших зобов’язань.
В даній роботі, опираючись на теоретичні розробки, узагаль-нення та аналіз теоретичного та практичного матеріалу, запропо-новано розроблену автором програму проведення аудиту креди-торської заборгованості та зобов'язань на підприємстві. Програ-ма складається до початку аудиту, але в ході аудиту до неї аудитором можуть вноситися як незначні, так і суттєві корективи.
У програмі аудиту види, зміст та час проведення запланова-них аудиторських процедур повинні співпадати з прийнятими до роботи показниками загального плану аудиту. До аудиторсь-кої програми включається також перелік об'єктів аудиту за його напрямками, а також час, що його необхідно витратити на кож-ний напрямок аудиту або аудиторську процедуру. У програмі ауди-тор оцінює розмір ризику внутрішнього контролю та свій особи-стий ризик невиявлення суттєвих помилок у звітності, який існує під час проведення аудиторських процедур, визначає термін про-ведення аудиторських тестів і незалежних процедур. Програма координує роботу всіх можливих помічників, залучених з числа співробітників підприємства, відзначає присутність інших ви-конавців аудиту, якщо такі беруть участь у роботі.
Програма аудиту кредиторської заборгованості та інших зо-бов'язань базується на твердженнях (якісних аспектах) подання фінансової звітності:
1) існування та виникнення;
2) повнота;
3) права і обов'язки;
4) оцінка та вимірювання;
5) подання та розкриття інформації.
Метою аудиту кредиторської заборгованості та інших зобов'язань є отримання достатніх доказів впевненості підтвердження автентичності зобов'язань підприємства, дос-товірності відображення та розкриття інформації відповідно до діючих принципів та тверджень (якісних аспектів) подання фінансової звітності та оцінка здатності підприємства оперува-ти кредитно-розрахунковими операціями для забезпечення по-дальшої безперервної діяльності підприємств, що відображаєть-ся наступними аспектами :
¦ А. Кредиторська заборгованість існує, є автентичні зобовязання підприємства на певну дату (якісні аспекти 1,3 і 4).
¦ Б. Операції, що пов'язані з рухом кредиторської забор-гованості, є законними, своєчасними, правильно документаль-но оформленими та оцінені згідно з вимогами П(С)БО (якісні аспекти 2, 4).
¦ В. Кредиторська заборгованість є повним поданням доз-волених довгострокових, короткострокових та поточних зобов'я-зань підприємства на певну дату (якісні аспекти 1, 3).
¦ Г. Кредиторська заборгованість відповідним чином кла-сифікована, розкрита інформація про кредиторську заборго-ваність зв'язаних сторін, кредиторську заборгованість із встанов-леними строками погашення та про активи, що дані в заставу в якості забезпечення по сальдо кредиторської заборгованості (якісні аспекти 1, 2, 3, 4 і 5).
¦ Д. Накопичені та інші зобов'язання є повним поданням неоплачених витрат, по яких у звітному періоді була одержана економічна вигода, і ці залишки послідовно розраховані, класи-фіковані та описані (якісні аспекти 1, 2, 3, 4 і 5).
¦ Ж. Оцінка кредиторської заборгованості, відсотки, зміни вартості, прибутки або збитки обліковані та подані у бухгал-терській звітності згідно з П(С)БО (якісні аспекти 2, 3 і 4 ).
¦ З. Ефективно використовується кредитна політика для забезпечення подальшої безперервної діяльності (якісні аспек-ти 2 і 4).
При проведенні первісного аудиту необхідні додаткові за-гальні процедури, які будуть різними в залежності від того, на-скільки буде довірятись даним перевірки попереднього аудито-ра. Якщо аудит попередника є надійним, то:
По кредиторській заборгованості необхідно детально вивчити робочі документи попередника по відношенню класифікації кре-диторської заборгованості за строками оплати, проаналізувати по робочих документах попередника перелік кредиторської за-боргованості то торгових рахунках та порівняти його із переліком на кінець поточного періоду.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Реферат на тему: Методологія складання програми аудиту кредиторської заборгованості та інших зобов'язань

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок