Головна Головна -> Реферати українською -> Аудит -> Особливості обліку товарів

Особливості обліку товарів

Назва:
Особливості обліку товарів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,07 KB
Завантажень:
345
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Особливості обліку товарів
У бухгалтерському обліку до категорії товарів відносять матеріальні цінності, що придбані (отримані) та утримуються підприємством з метою подаль-шого продажу.
Організація обліку товарів залежить від ряду факторів:
По-перше, від форми продажу — оптової чи роздрібної, яку можуть за-стосовувати збутові, торговельні та заготівельні підприємства, а також підприє-мства громадського харчування.
При застосуванні оптової форми реалізація товарів не збігається з надходжен-ням грошових коштів. Тому виникає необхідність облічувати дебіторську заборго-ваність від моменту постачання товарів до моменту надходження платежу за них.
При застосуванні роздрібної форми момент реалізації товарів збігається з моментом оплати готівковими грошовими коштами.
По-друге, наявність різних цін при придбанні і реалізації товарів. Цей фак-тор обумовлює ведення обліку товарів або за купівельною (первісною) варті-стю, або за ціною реалізації. Якщо підприємство облічує товари за ціною реа-лізації, то виникає необхідність облічувати різницю між цінами реалізації та придбання, а саме торгову націнку.
По-третє, промислові та інші виробничі підприємства володіють виробами, матеріалами, продуктами, які спеціально придбані для продажу. Ці матеріальні цінності також підпадають під категорію "товари".
З урахуванням н~чедених факірів Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств І органі-зацій передбачено активний балансовий рахунок 28 "Товари".
На цьому рахунку ведеться облік руху товарно-матеріальних цінностей, прид-баних для продажу без переробки, й одержання нового продукту за первісною вартістю або за цінами реалізації.
За дебетом рахунка відображається збільшення вартості придбаних (отри-маних) товарів, за кредитом — зменшення вартості реалізованих (вибулих) то-варів.
Слід зазначити, що цей рахунок використовують в основному збутові, тор-говельні або заготівельні підприємства й організації, а також підприємства гро-мадського харчування.
На промислових та інших виробничих підприємствах рахунок 28 "Товари" застосовується для обліку будь-яких виробів, матеріалів, продуктів, які спе-ціально придбані для продажу, або тоді, коли вартість матеріальних цінностей, ' що придбані для комплектування на промислових підприємствах, не включається до собівартості готової продукції, що виробляється на цьому підприємстві, а підлягає відшкодуванню покупцями окремо.
Постачальницькі, збутові, торговельні підприємства та організації на рахун-ку 28 "Товари" ведуть облік також купованої тари і тари власного виробництва, крім інвентарної тари, що служить для виробничих чи господарських потреб і облік якої ведеться на рахунку 11 "інші необоротні матеріальні активи" чи ра-хунку 20 "Виробничі запаси".
Рахунок 28 "Товари" має такі субрахунки:
281 "Товари на складі";
282 "Товари в торгівлі";
283 "Товари на комісії";
284 "Тара під товарами";
285 "Торгова націнка".
На субрахунку 281 "Товари на складі" ведеться облік руху та наявності товарних запасів, що знаходяться на оптових та розподільчих базах, складах підприємств роздрібної торгівлі та громадського харчування, овочесховищах, морозильниках тощо за первісною вартістю або за ціною реалізації.
На субрахунку 282 "Товари в торгівлі" ведеться облік руху та наявності товарів, що знаходяться на підприємствах роздрібної торгівлі (у магазинах, лотках, кіосках, буфетах підприємств громадського харчування тощо) за пер-вісною вартістю або за ціною реалізації.
Якщо облік товарів ведеться за ціною реалізації, то надходження і списання слід здійснювати в одній оцінці. У цьому випадку: по-перше, при опрацюванні товарних звітів списання товарів буде здійснюватися за ціною реалізації, а не за собівартістю; по-друге, вартість реалізованих товарів, що підлягають списанню з матеріально відповідальних осіб (МВО), повинна відповідати сумі торгового виторгу, що проходить по звіту касира; по-третє, якщо МВО складає звіт що-денно, здійснювати розрахунок середнього відсотка торгової націнки недореч-но; по-четверте, у кінці місяця слід здійснити розрахунок середнього відсотка торгової націнки і сторнування розрахункової суми торгової націнки по реалі-зованих товарах,
На субрахунку 283 "Товари на комісії" ведеться облік товарів, переданих на комісію за договорами комісії та іншими цивільно-правовими договорами, які не передбачають переходу права власності на цей товар до оплати його вартості.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Особливості обліку товарів

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок